1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Årsmøtet
  5. Årsmøtet 2019 Trondheim

Årsmøtet ble gjennomført i henhold til vedtektene i en god tone med 53 stemmeberettigede delegater og vi lar en blid Henry Tendenes fra Jæren stå som representant for de 53 delegatene. 
Henry Tendenes glad som vanlig.jpg

Sakspapirer til møtet
Årsmeldingen 2019 enstemmig godkjent

Protokoll årsmøtet 2019

Dirigentbordet med kveldens stødige ordstyrer Ole Christian Bjønnes, fra Trondheimregionens friluftsråd
Dirigentbordet.jpg

Hilsninger fra Klima og miljødep ved Erlend Smedshaug og fra Norsk Frilivsliv ved Lasse Heimdal

  Lasse Heimdal.jpg Erlend Smedshaug hilser.jpg

Delegater fra hele landet
Delegatlisten.jpg

Årsmøtet vedtok også en uttalelse med støtte og påpekning av viktigheten av å ivareta fylkeskommunens rolle i friluftslivsarbeidet spesilet viktige i disse reform og sammenslåingstider. 

Avslutningen

Årsmøtet ble avsluttet med valg og deretter stående applaus for avtroppende styreleder Steinar Saghaug som holdt et følelsesladet innlegg og takket for seg  med ordene om at han fremdeles skulle være friluftslivets ambassadør i særklasse.
I tillegg ble Tormod Steen og Ingvild Grytli takket av som styremedlem og varamedlem.
Takk for innsatsen.jpg  

Mange følelser og velfortjent applaus og takk for flott innsats til dere alle!  
Ny leder blir ønsket lykke til f - foto asgeir knudsen (1).jpg

Ny og gammel styreleder

 

Det nye styret består av 
Leder Ane Mari Braut Nese
Nestleder Vebjørn Krogsæter
Styremedlemmer:
Ingebrigt Sørfonn
Hedda Foss Five
Latifa Nasser

Styret minus en.jpg
FLs nye styre minus Ingebrigt Sørfonn klar til å ta fatt på oppgaven. 
Varamedlemmer er:
 Anders Ege
Bjørn ivar Lamo
Berit M. Hopland