1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Årsmøtet
  5. Bergen årsmøte 2017

Årsmøtet Bergen 2017

52 delegater fra hele landet møttes i Bergen fredag 9.juni 2017  for å avholde årsmøte for Friluftsrådenes Landsforbund.
pdf.png Årsmøtet 2017 protokoll.pdf

Følgende uttalelse ble vedtatt oversendt til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen:

ÅRSMØTEUTTALELSE OM MARIN FORSØPLING

Årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund uttrykker sterk bekymring over omfang og konsekvenser av marin forsøpling. Forskning og registreringer avdekker stadig større omfang og konsekvenser for naturmiljø med planter og dyr, og dermed for det økologiske system vi mennesker er grunnleggende avhengig av. Gleden ved friluftsliv forringes når naturperlene oversvømmes av plast og annen forsøpling. Friluftsrådene er derfor svært opptatt av rydding av eksisterende søppel i naturen og hindre tilførsel av ny søppel.

Årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund er tilfreds med at regjeringen har tatt flere grep for å styrke arbeidet mot marin forsøpling bl.a. ved initiativ til en internasjonal dugnad for å redusere problemet med plastforsøpling i havet, og ved å styrke nasjonalt arbeid med 7 millioner ekstra i revidert budsjett. Disse positive tiltakene må videreføres og forsterkes.

Årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund mener videre arbeid må bygge på tre grunnpilarer; internasjonalt arbeid, offentlig innsats nasjonalt og frivillig arbeid med dugnad og holdningsskapende arbeid. 

Vi vil framheve:

-              Norge må videreføre en ledende rolle internasjonalt med styrking av regelverk, forskning, internasjonal dugnad og støtte til utviklingsland for avfallshandtering slik at søppel ikke havner i havet.

-              Generasjon II av skjærgårdstjenesten må utvikles til å omfatte hele kysten og arbeidet mot marin forsøpling i tillegg til forvaltning av offentlige friluftsområder. Strukturen med Skjærgårdstjeneste med oversikt, koordinering og innsamlingskapasiteter en forutsetning for god videreføring av det folkelige engasjementet med ryddedugnader.

-              Kommunene må få hjemmel til å finansiere opprydding av herreløst avfall fra egne innbyggere i nærfriluftsområder mm gjennom avfallsgebyr.

-              Hold Norge rent må styrkes varig for å ivareta arbeidet med holdningsskapende arbeid og koordinere og motivere til ryddedugnader. 

På vegne av årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund; 

Lillian Vangberg, årsmøtets ordstyrer, Steinar Saghaug styreleder og Morten Dåsnes daglig leder.