1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Skole og barnehage
  4. Om læring i Friluft

 

Header_Om_laering_i_friluft.png 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ga i 2000 ut idépermen «Læring i friluft» for 1.-7. trinn. I 2002 fulgte tilsvarende idéperm for ungdomstrinnet. Idépermene har seinere blitt revidert. Siste revisjon ble gjort i 2018 og da utgitt som hefter knyttet til 7 fag. Innføring av nye læreplaner for skolen fra høsten 2020 gjør at enda en revidering er nødvendig. Alle undervisningsopplegg er gjennomgått på nytt og relatert til kompetansemål i gjeldende læreplan. I tillegg er mange av oppleggene revidert. Fra våren 2021 har vi digitalisert læreverket, slik at det er lett tilgjengelig for alle på nett.

Aktivitetene er utarbeidet på bakgrunn av bidrag fra en rekke regionale friluftsråd. Takk til alle bidragene. Det er vårt håp at heftene skal være nyttige verktøy i arbeidet for mer og bedre uteundervisning i skolen. Forslagene kan brukes direkte, men vi håper mange dyktige lærere også vil lage sine tilpasninger og få inspirasjon til å utvikle egne undervisningsopplegg.

FL engasjerer seg sterkt i arbeidet med bruk av naturen som læringsarena fordi mange av friluftsrådenes medlemskommuner etterspør hjelp i dette arbeidet. Vi har fire hovedbegrunnelser for bruk av naturen som læringsarena:

 

- Bedre og mer virkelighetsnær læring

- Fysisk aktivitet

- Naturopplevelser og miljøbevissthet

- Sosialt miljø