1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Anlegg
  4. Stier, løyper, turveier

Gode råd om skilting og merking og tilrettelegging av turveier, stier og løyperskilt mindre tilpasset.jpg

Merking og skilting av turstier
Tilrettelegging, merking, skilting og gradering av stier og turruter senker terskelen for å delta i friluftsliv, kan øke naturopplevelsene og bidrar til sikkerhet og trygg ferdsel. På lengre turer og i ukjente områder bør en i tillegg ha med kart og kompass.

Friluftslivets Ferdselsårer 
Dette er et prosjekt som har som mål å få med alle kommuner i landet til å lage egne planer for stier og løyper for friluftsliv. Mer om Friluftslivets ferdselsårer finner du på Miljødirektoratets sider. 

Merkehåndboka
Merkehåndboka angir standarden for skilting, merking og gradering av stier, turruter mm i Norge. Den utgis av Den Norske Turistforening, Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund.
Siste utgave er fra 2013, og kan lastes ned her: http://www.merkehandboka.no/

Turskiltprosjektet
Gjennom turskiltprosjektet er det utvikla en mer detaljert manual for skilting og merking som skal følges av alle som får tilskudd gjennom Turskiltprosjektet. Manualen bygger på Merkehandboka.
Manualen kan lastes ned her: http://www.turskiltprosjektet.no/

Turvei
Turvei med grusdekke på 10-15 cm. Turveien er beregna for gående, barnevogner og eventuelt rullestol.
Turvei.pdf

Islandsport
Islandsporten letter tilgangen til utmarka for både grunneiere og turfolk. Den hindrer åpne grinder og ødelagte gjerder og trenger lite vedlikehold. Lages på stedet.
Islandsport.pdf
 
Steinlegging av sti
Råd om steinlegging av stier over våte partier. Naturstein bør veie minst 60-70 kg. Er underlaget bløtt, må det legges 
fiberduk under steinene.
Steinlegging av sti.pdf


Terrengtrapp
Terrengtrapp kan brukes der stien er bratt og/eller slitasjen er stor. Til terrengtrapp bruker en halvkløyvde stokker (trykkimpregnert materiale ellerf.eks. alfuru) på 70-80 cm.
Terrengtrapp.pdf