1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Anlegg
  4. Stier, løyper, turveier

Her finner du gode råd om skilting og merking og tilrettelegging av turveier, stier og løyper.skilt mindre tilpasset.jpg

Merking og skilting av turstier


Tilrettelegging, merking, skilting og gradering av stier og turruter senker terskelen for å delta i friluftsliv, kan øke naturopplevelsene og bidrar til sikkerhet og trygg ferdsel. På lengre turer og i ukjente områder bør en i tillegg ha med kart og kompass.

Merkehåndboka angir standarden for skilting, merking og gradering av stier, turruter mm i Norge. Den utgis av Den Norske Turistforening, Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund. Siste utgave er fra 2013, og kan lastes ned her: http://www.merkehandboka.no/

Gjennom turskiltprosjektet er det utvikla en mer detaljert manual for skilting og merking som skal følges av alle som får tilskudd gjennom Turskiltprosjektet. Manualen bygger på Merkehandboka. Manualen kan lastes ned her: http://www.turskiltprosjektet.no/

Det arbeides med revisjon av Merkehåndboka bl.a. med innarbeiding av relevant stoff fra Manualen for turskiltprosjektet. Revisjonen er planlagt ferdig vinteren 2019.

Turvei


Turvei med grusdekke på 10-15 cm. Turveien er beregna for gående, barnevogner og eventuelt rullestol.

Turvei.pdf
 

Islandsport

Islandsporten letter tilgangen til utmarka for både grunneiere og turfolk. Den hindrer åpne grinder og ødelagte gjerder og trenger lite vedlikehold. Lages på stedet.

Islandsport.pdf

Steinlegging av sti


Råd om steinlegging av stier over våte partier. Naturstein bør veie minst 60-70 kg. Er underlaget bløtt, må det legges 
fiberduk under steinene.

Steinlegging av sti.pdf

Terrengtrapp


Terrengtrapp kan nyttast der stien er bratt og/eller slitasjen er stor. Til terrengtrapp nyttast halvkløyvde stokkar (trykkimpregnert materiale eller t.d. alfuru) på 70-80 cm.

Terrengtrapp.pdf

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.