1. Hjem
  2. Om FL
  3. Dette mener vi
  4. Statsbudsjettet

Statsbudsjettene

I forbindelse med budsjettbehandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett inviterer Stortinget til hver høst til høringer om de ulike budsjettene. FL ber hvert år om å få komme til komiteene for å gjøre rede for vårt syn på neste års statsbudsjett. Det er mange organisasjoner som hvert år ber om å få komme og redgjøre for sitt syn. Derfor er det ikke slik at vi får komme i alle komiteer. Typisk får hver organisasjon 3-5 minutter til innlegg. Deretter noen spørsmål fra komiteen. I tillegg til muntlig fremføring så sender vi inn et eget notat til hver komitee som gir et mer detaljert innspill fra FLs side på det fremlagte budsjettet. Det er en åreviss hendelse og under vil du finne våre høringsinnspill under hver komitee.

Statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2022

Energi og Miljøkomiteen

Transport- og kommunikasjonskomiteen  

Helse- og omsorgskomiteen

Næringskomiteen

Familie og kulturkomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen

Kommunal- og forvaltnings-komiteen

Statsbudsjettet 2021

Finanskomiteen (fikk ikke anledning til å møte), men gitt vårt syn i eget notat

Transport- og kommunikasjons-komiteen  

Helse- og omsorgskomiteen

Næringskomiteen

Familie og kulturkomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen

Energi og Miljøkomiteen

Kommunal- og forvaltnings-komiteen

Statsbudsjettet 2020

Finanskomiteen (fikk ikke anledning til å møte), men gitt vårt syn i eget notat

Transport- og kommunikasjons-komiteen  

Helse- og omsorgskomiteen

Næringskomiteen

Familie og kulturkomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen

Energi og Miljøkomiteen

Kommunal- og forvaltnings-komiteen


Statsbudsjettet 2019

Alle i en pdf

Finanskomiteen (fikk ikke anledning til å møte) men styreleder og daglig leder har gitt vårt syn i eget notat

Transport- og kommunikasjons-komiteen 

Helse- og omsorgskomiteen

Næringskomiteen

Familie og kulturkomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen

Energi og Miljøkomiteen

Kommunal- og forvaltnings-komiteen


Statsbudsjettet 2018  

1) Høring 24.oktober 2017 - Finanskomiteen , - her er en pdf av FLs innspill til Finanskomiteen  
2) Høring 26.oktober 2017-  Energi og mIljøkomiteen her en pdf av her er våre innspill