VELKOMMEN TIL NETTSIDEN DER SKOLENE KARTLEGGER OG TAR I BRUK LÆRESTEDER I NÆRMILJØET - utenfor klasserommet

Stedsbasert læring er et undervisningsverktøy og en portal for registrering av læringssteder utenfor klasserommet. Her kan du registrere undervisningsopplegg i geografiske punkt i et kart. Løsningen gir mulighet for at undervisere enkelt kan få oversikt over det potensiale som finnes i områdene rundt skolen. Løsningen er brukerstyrt der undervisere selv legger inn gode undervisningsopplegg på steder som egner seg spesielt godt til dette opplegget. Dette blir en bank med masse ideer, inspirasjon og konkrete opplegg som kan brukes for deg som underviser. Målgruppen for løsningen er alle grunnskoler og lærere i Norge i området hvor friluftsråd er med på ordningen.

Er du usikker på om ditt råd er med så ta kontakt med ditt lokale friluftsråd. 

  Rett størrelse barn med krabbe, Friluftsrådet SØR.jpg

Hvorfor denne portalen? 

Vi vet at læring av og til kan skje bedre i andre læringssteder enn klasserommet.
I didaktisk tenkning kan det derfor være lurt også å reflektere over HVOR læringen skjer best. Vi kaller dette stedsbasert læring. Friluftsrådenes Landsforbund har utviklet denne portalen for at skolene i Norge kan registrere gode læringssteder rundt egen skole. Her kan de samle gode ideer og undervisningsopplegg som de enkelt kan knytte opp til et egnet læringssted i områdene rundt skolen. Portalen inviterer til deling av ideer og undervisningsopplegg mellom lærere og mellom skoler. Alle har derfor innsyn, men bare skoler og friluftsråd som er med på ordningen kan legge inn opplegg. 

Portalen er basert på kart og at du i kartet på en enkel måte kan legge inn hvilket opplegg du vil, knyttet opp til en bestemt geografisk lokasjon. Som innlogget lærer kan du laste opp opplegget ditt i løsningen, eller legge en lenke til hvor opplegget finnes, du kan laste opp foto/video av det du har gjort eller fra stedet. Du kan knytte det til fag, årstid eller årskull mm. Og du kan legge inn egne kommentarer. Alt i en versjon som er godt mobil tilpasset. For å legge inn undervisningsopplegg må du være logget inn med med passord som du får tilsendt etter å ha registret deg. Dette er ditt passord for din bruker og gir deg rettighet til å legge inn og redigere dine opplegg. Hver skole har i tillegg en superbruker som har rettighet til å redigere i alle skolens opplegg. 

Under finner du både video om hvordan du bruker løsningen, hvordan du kan registrerer deg og andre gode råd og tips. 

Lykke til!

Video slik bruker du tjenesten

 

Til kart og selve innsynsløsningen som åpner i nytt vindu

Til sidene for registrering av læringsopplegg

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.