Stedsbasert Læring – Verktøyet for at din skole enkelt kan ta i bruk læresteder i nærmiljøet

Stedsbasert læring er et undervisningsverktøy og en portal for registrering av læringssteder utenfor klasserommet. Her kan du registrere undervisningsopplegg i geografiske punkt i et kart. Løsningen gir mulighet for at undervisere enkelt kan få oversikt over det potensiale som finnes i områdene rundt skolen.

Fra mitt til vårt
Verktøyet er brukerstyrt der undervisere selv legger inn gode undervisningsopplegg på steder som egner seg spesielt godt til dette opplegget. Dette blir en bank med masse ideer, inspirasjon og konkrete opplegg som kan brukes av deg som underviser. Ved å dele de gode ideene kan man få til mye mer enn man kan alene. Målgruppen for løsningen er alle grunnskoler og lærere i Norge i områder hvor friluftsråd er med på ordningen.

Portalen er enkel å bruke, både for å legge inn egne opplegg og for å få inspirasjon. Man kan logge inn og lage egne unike undervisningsopplegg som passer i ditt område. Innsynsløsningen krever ikke innlogging og kan brukes for å se hvilke opplegg som ligger i ditt nærmiljø. Test løsningen her: 

Til undervisningsopplegg (Krever ikke innlogging)

Legg inn undervisningsopplegg her (Krever innlogging)

For detaljert beskrivelse av hvordan løsningen fungerer se lenger ned på siden. 


Rett størrelse barn med krabbe, Friluftsrådet SØR.jpg


Hvorfor denne portalen?
 
Vi vet at læring av og til kan skje bedre i andre læringssteder enn klasserommet. 
I didaktisk tenkning kan det derfor være lurt også å reflektere over HVOR læringen skjer best. Vi kaller dette stedsbasert læring. Friluftsrådenes Landsforbund har utviklet denne portalen for at skolene i Norge kan registrere gode læringssteder rundt egen skole. Her kan de samle gode idéer og undervisningsopplegg som lærerne enkelt kan knytte opp til et egnet læringssted i områdene rundt skolen. Portalen inviterer til deling av idéer og undervisningsopplegg mellom lærere og mellom skoler. Alle har derfor innsyn, men bare skoler og friluftsråd som er med på ordningen kan legge inn opplegg. 

 

Hvordan fungerer det?
Portalen er basert på kart og at du i kartet på en enkel måte kan legge inn hvilket opplegg du vil, knyttet opp til en bestemt geografisk lokasjon. Som innlogget lærer kan du laste opp opplegget ditt i løsningen, eller legge en lenke til hvor opplegget finnes, du kan laste opp foto/video av det du har gjort eller fra stedet. Du kan knytte det til fag, årstid, klassetrinn og kompetansemål. Og du kan legge inn egne kommentarer. Alt i en versjon som er godt mobil- og ipad-tilpasset. For å legge inn undervisningsopplegg må du være logget inn med passord som du får tilsendt etter å ha registret deg. Dette er ditt passord for din bruker og gir deg rettighet til å legge inn og redigere dine opplegg. Hver skole har i tillegg en superbruker som har rettighet til å redigere i alle skolens opplegg. 

Under finner du både video om hvordan du bruker løsningen, hvordan du kan registrerer deg og andre gode råd og tips. 


Er du usikker på om ditt råd er med så ta kontakt med ditt lokale friluftsråd. 


Lykke til!

Video slik bruker du tjenesten