1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Prosjekt suksessrike friluftsaktiviteter

Suksessrike friluftsaktiviteter

Prosjektet suksessrike friluftsaktiviteter er et statlig finansiert prosjekt som har som mål å kartlegge og systematisk videreutvikle suksessrike friluftsaktiviteter innen friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid.

Prosjektet startet i januar 2019 vil i 2020 ferdigstille en rapport med kartlagte aktiviteter, og en beskrivelse av hvilke faktorer som bidrar til suksess. I mars 2020 vil også ny forskning, gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) rapporteres.

Det er viktig å distribuere resultatene som fremkommer i prosjektet, slik at alle som arbeider med fritidstilbud for barn får muligheten til å dra nytte av resultatene. FFA 7.5.14_Arctandria_Tine Marie Hagelin (10 of 15).jpg

Foto: Tine Marie Hagelin, Ishavskysten friluftsrådProsjektet har følgende avgrensninger:

  • Prosjektet tids-avgrenses til 3-5 år
  • Prosjektet dreier seg om aktivitetstiltak, ikke fysisk tilrettelegging
  • Aldersspennet for prosjektet er aktiviteter som rette seg mot barn og unge i alderen, ca 6- 19 år. 
  • Aktivitetene skal være i ferie og fritid.
  • Aktivitetene skal være organiserte friluftslivsaktiviteter i regi av friluftslivsorganisasjoner, andre organisasjoner, friluftsråd og kommuner.
  • Friluftsliv defineres som «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse» (Klima- og miljødepartementet, 2015-2016, s. 10) Ved kartleggingen av friluftslivsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid vil denne definisjonen blir lagt til grunn for å avgjøre hvilke aktiviteter som er innenfor friluftsliv. Ved avgjørelse vil det bli lagt vekt på at hovedfokuset i aktiviteten er friluftsliv. 
  • Både medlemsbaserte og ikke- medlemsbaserte aktiviteter er innenfor prosjektets rammer.   

 

Litt om oppstarten av prosjektet
Det ble arrangert et oppstartsmøte for prosjektet den 27. febaruar 2019 på sentralen i Oslo. Her ble det informert om bakgrunnen for prosjektet fra Klima- og miljødepartementet, det ble informert om prosjektplanen og hva prosjektorganisasjonen ønsker at andre organisasjoner bidrar med. Det kom mange gode innspill til hvordan vi bør arbeide videre med prosjektet, hva som kjennetegner suksess, hva vi bør vite mer om og hvilke aktiviteter som finnes.

Her er innlegget med bakgrunn for prosjektet som ble holdt av Klima- og miljødepartementet.

Her er presentasjonen som ble brukt til å presentere prosjektplanen med notater fra innspillene som kom i møtet. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål, eller noe du tror kan bidra inn i prosjektet. Ingrid L. Wigestrand er prosjektleder for prosjrktet og tar imot alle innspill med takk. Mail: ingridw@friluftsrad.no 

Arbeidet skal skje i samarbeid med de sentrale friluftsorganisasjonene, og vi ønsker innspill til aktuelle friluftsaktiviteter fra deg!

  • Fyll inn i skjemaet under hvis du vet om aktiviteter som vi bør være klar over. 

Vi ønsker å kartlegge aktiviteter som er aktivitetstilbud innen friluftsliv for barn og unge mellom 6-19 år som foregår i ferie og fritid. Meld inn hvis du vet om aktuelle aktiviteter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.