folkehelse bobler_edited.jpg  

Friluftsliv gir oss generelt bedre fysisk og psykisk form og økt livsglede. Friluftsliv brukes også i både behandling og rehabilitering. 

Friluftsrådene bidrar til dette ved å ha nær kontakt med de som jobber med folkehelse i sine medlemskommuner: frisklivssentraler, folkehelsekoordinatorer, frivilligsentraler, helsesøstre med flere. Samordning med frivillige organisasjoner for å skape et best mulig tilbud er også sentralt i arbeidet. Mange friluftsråd er med i eller har dannet nye nettverk som utveklser erfaringer og utvikler nye tiltak for å få flere i aktivitet. 

 

 

Samarbeidsprosjekter med Frisklivssentraler

Per 2017 er det frisklivsentraler i 60% av Norges kommuner. Friluftsrådene samarbeider med mange av disse, og vi mener at et friluftsrådene sammen med de som jobber med friskliv, kan gi brukerne mer kunnskap, flere tilbud og mer motivasjon til å øke sin fysiske aktivitet - sammen med andre eller alene. Fysisk aktivitet påvirker som kjent psykisk helse på en positiv måte og skjer det i naturen oppnår man også tilleggseffekter. 

Friluftsrådene samarbeider om folkehelsetiltak sammen med frisklivssentralene på ulike måter, men vi mener dette er viktig: 

- Gi god, oppdatert og nyttig informasjon om hvilke friluftstilbud som finnes i kommunen, for eksempel naturlosturer, toppturer, TellTur, StikkUt eller andre turregistreringsopplegg, kart, turkort, friluftsdager osv osv.

- Diskutere om behovene for tilbud om varierte fysisk aktivitet er dekket og eventuelt komme fram til nye tiltak som kan komme flere grupper i møte. Har vi gode nok friluftsområder, gode nok møteplasser i naturen, stier og turveier med nok variasjon i vanskelighetsgrad, har vi tilrettelagt nok for at funksjonsnedsatte kan komme seg ut?

Friluftsrådene samarbeider med Miljødirektoratet om mange av disse tiltakene - rettet mot de som av ulike årsaker trenger hjelp og inspirasjon til å komme seg ut.

 

 Les mer om kommunenes frisklivssentraler her. Her finner du også veilederen for frisklivssentralenes arbeid generelt.

 

 

 

Mindre stillesitting er bra!

Å sitte stille for lenge i strekk er ikke bra for helsa. Mange av oss sitter veldig mye både på jobb og hjemme. Husk å reise deg, gå litt, se ut av vinduet, hente kaffe - aller helst gå ut i friluft en tur. Les mer om dette hos Helsedirektoratet.