1. Hjem
 2. Kalender

Agenda

 • 25.06.2018 11:00 27.06.2018 05:00
  Kystfriluftsskule
  Fjordkysten

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       
  Friluftsråd logo.png                            

   Norsk Kystkulturakademi logo.png

   YST logo.jpg

  3 Friluftsskuler i Solund sommer 2018

  25-27.06                

  08-10.08

  13-15.08

   

   Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med Norsk Kystkulturakademi og Ytre Sogn Turlag (YST) som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 1 overnatting for born og unge i alderen 9 til 13 år. Dette er 4  året vi arrangerer friluftsskuler i Solund, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi får kvart år deltakarar frå Hordaland , og også andre delar av landet . Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

   

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

  Friluftsskulen er eit dagtilbod som er tilpassa ferje- og skyssbåtar. Vi vil ferdast i ulike naturmiljø og er avhengige av offentleg transport for å kome til dei forskjellige lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass  på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

  Dei fleste deltakarane bur og vil ha utgangspunkt på Hardbakke denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.11.00 og kl.17.00, men den siste dagen vil vi overnatte i lavvo og telt.

   

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 18  deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

  Vi veit at værforholda  på Vestlandet er skiftande. Denne sommaren har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

  Her er eksempel på dagsplan:  

   

   

  Måndag: Tur til stokkevåg/ Stokkevågsnova med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Grilling, leik og bading i Stokkevåg. Rutebåt tilbake til Hardbakke. Oppmøte Hardbakke skule kl. 11.00

   

  Tirsdag: Padllekurs og roing med tradisjonelle bruksbåtar på Litle Færøy.(deltakarane vert delt i to gruppar) Oppmøte ved skyssbåtkaien kl. 10.30. Utstyrsliste for overnatting.

   

  Onsdag: Fjærevandring,fiske og badeaktivitetar. Kort tur. Oppsummering og avreise kl. 17.00

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri  til alle. Vi har  bestikk og dekketøy til alle.

   

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen. Dei treng og redningsvest dei dagane vi skal vere i båt. Kystkulturakademiet har nokre vestar til utlån, men ikkje nok til alle. 

   

  Utstyr i dagstursekken: Nistepakken og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Til overnattingsturen må ein ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt.

   

   

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer middagsmat, frukost, formiddagsmat og middag ,, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

   

   Påmelding

   

  25-27.juni:  https://ytresogn.dnt.no/aktiviteter/95650/857786/

   

   

  08-10.08 https://ytresogn.dnt.no/aktiviteter/95650/857122/

   

   

  13-15..08:  https://ytresogn.dnt.no/aktiviteter/95650/857785/

   

   

    

  Velkommen til friluftsskule og dagar med kystfriluftsliv i Solund!

   

   

   

 • 25.06.2018 11:00 29.06.2018 11:00
  Sommerleir Dalane uka
  Dalane

  På Gaudland i Sokndal

  For barn i aldren 10-13 år

  Sommerleiren er fulltegnet, informasjon til deltakerne kommer.

 • 26.06.2018 06:30 28.06.2018 16:00
  Kystfriluftsskule Flora
  Fjordkysten

  Kystfriluftsskule Flora web info påmelding.pdf

   

   

  Kystfriluftsskule Flora

   

   

  4 Kystfriluftsskuler i Flora sommar 2018

   

   

   

  26-28.06

   

  03-05.07

   

  07-09.08

   

  14-16.08

   

   

   

  Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med DNT, Naturvernforbundet og Kvanhovden fyr samt andre frivillige som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 2 overnattingar for born og unge i alderen 10 til 13 år. Dette er 1 året vi arrangerer friluftsskule i Flora, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

   

   

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

   Friluftsskulen er eit 3 dagars tilbod med 2 overnattingar ved Kvanhovden Fyr på Hovden. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

   

   

  Alle deltakarane bur i Lavotelt og vil ha utgangspunkt på Kvanhovden fyr denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.08-1500, med middag og pause fram til kl.1700. Frå kl.17-2000 vil det vere valgbare aktiviterer å vere med på. Borna overnatter i lavvo og telt, men det vil vere naudløysing innomhus på fyret dersom veret er veldig ulagleg.

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 20 deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

   Vi veit at værtilhøva på kysten er skiftande. Nokre somrar har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

  Her er eit døme på dagsplan:  

   

  Tirsdag: Fjelltur med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Oppmøte Florø Skyssbåtkai (Fugleskjærskaia) kl 0640, avreise 0650.

   

  Middag og pause mellom 15-1700. Etter kl.1700 kan ein veksla mellom tauknyting i bua, innføring i forureining av marint avfall og strandrydding fram til kl.2000.

   

  Onsdag: Raste og leirplass, allemannsrett .Middag og pause mellom 15-1700. Etter kl.1700 kan ein velja mellom klatring eller kajakk.

   

  Torsdag: Nedrigging av leirplass og pakking , matsanking i fjæra, lunsj. Oppsummering og avreise kl.1300. Tur langs stiar og fjære attende til Barekstad. Frå Barekstad kl.1500.

   

   

   

  Tema vi går gjennom desse dagane;

   

  1. Allemannsrett og ferdselkultur
  2. Kartforståelse
  3. Raste- og leirplass
  4. Tur eller ekspedisjon
  5. Ettermiddag dag 1;  Tauknyting/kystkultur, strandrydding, rullering 2 grupper
  6. Ettermiddag dag 2;  Kajakk 10 stk,  fjellklatring 10 stk, ingen rullering.
  7. Turvandring langs stiar og fjære.

   

   

   

   

   

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri til alle­. Vi har bestikk og dekketøy til alle.

   

   

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen.

   

   Utstyr i dagstursekken: Nistepakke og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Alle må ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt.

   

   

   

  Forsikring

   

  Borna må ha eigen forsikring, type reiseforsikring. Dette må foreldre sikre er i orden før skulen startar.

   

   

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer frukost, formiddagsmat og middag og kvelds, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

   

   

  Påmelding 

   

   

   

  Innan 15.06.2018 for skulane

   

  26-28.06 link;  https://www.deltager.no/kystfriluftsskule_flora_26062018          

   

   

   

   

   

  03-05.07 link ; https://www.deltager.no/kystfriluftsskule_flora_03072018

   

   

   

  Innan 25.06.2018 for skulane;

   

   

   

  07-09.08 link ; https://www.deltager.no/kystfriluftsskule_flora_07082018

   

  14-16.08.link ; https://www.deltager.no/kystfriluftsskule_flora_14082018

   

   

  Velkomen til friluftsskule og spanande dagar med kystfriluftsliv i Flora!

   

   

   

   

   

   

   

 • 03.07.2018 06:35 05.07.2018 16:00
  Kystfriluftsskule Flora
  Fjordkysten

  Friluftsråd logo.png Webp.net-resizeimage DNT.png Webp.net-resizeimage Naturvernforbundet.jpg

  KVANHOVDEN FYR

  Kvanhovden Webp.net-resizeimage (2).jpg

   

  4 Kystfriluftsskuler i Flora sommar 2018

   

   

   

  26-28.06

   

  03-05.07

   

  07-09.08

   

  14-16.08

   

   

   

  Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med DNT, Naturvernforbundet og Kvanhovden fyr samt andre frivillige som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 2 overnattingar for born og unge i alderen 10 til 13 år. Dette er 1 året vi arrangerer friluftsskule i Flora, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

   

   

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

   Friluftsskulen er eit 3 dagars tilbod med 2 overnattingar ved Kvanhovden Fyr på Hovden. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

   

   

  Alle deltakarane bur i Lavotelt og vil ha utgangspunkt på Kvanhovden fyr denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.08-1500, med middag og pause fram til kl.1700. Frå kl.17-2000 vil det vere valgbare aktiviterer å vere med på. Borna overnatter i lavvo og telt, men det vil vere naudløysing innomhus på fyret dersom veret er veldig ulagleg.

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 20 deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

   Vi veit at værtilhøva på kysten er skiftande. Nokre somrar har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

  Her er eit døme på dagsplan:  

   

  Tirsdag: Fjelltur med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Oppmøte Florø Skyssbåtkai (Fugleskjærskaia) kl 0640, avreise 0650.

   

  Middag og pause mellom 15-1700. Etter kl.1700 kan ein veksla mellom tauknyting i bua, innføring i forureining av marint avfall og strandrydding fram til kl.2000.

   

  Onsdag: Raste og leirplass, allemannsrett .Middag og pause mellom 15-1700. Etter kl.1700 kan ein velja mellom klatring eller kajakk.

   

  Torsdag: Nedrigging av leirplass og pakking , matsanking i fjæra, lunsj. Oppsummering og avreise kl.1300. Tur langs stiar og fjære attende til Barekstad. Frå Barekstad kl.1500.

   

   

   

  Tema vi går gjennom desse dagane;

   

  1. Allemannsrett og ferdselkultur
  2. Kartforståelse
  3. Raste- og leirplass
  4. Tur eller ekspedisjon
  5. Ettermiddag dag 1;  Tauknyting/kystkultur, strandrydding, rullering 2 grupper
  6. Ettermiddag dag 2;  Kajakk 10 stk,  fjellklatring 10 stk, ingen rullering.
  7. Turvandring langs stiar og fjære.

   

   

   

   

   

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri til alle­. Vi har bestikk og dekketøy til alle.

   

   

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen.

   

   Utstyr i dagstursekken: Nistepakke og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Alle må ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt.

   

   

   

  Forsikring

   

  Borna må ha eigen forsikring, type reiseforsikring. Dette må foreldre sikre er i orden før skulen startar.

   

   

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer frukost, formiddagsmat og middag og kvelds, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

   

   

  Påmelding 

   

  Innan 15.06.2018 for skulane

  26-28.06 link til påmelding;  https://www.deltager.no/kystfriluftsskule_flora_26062018          

   

   

  03-05.07 link påmelding; https://www.deltager.no/kystfriluftsskule_flora_03072018

   

  Innan 25.06.2018 for skulane;

   

  07-09.08 link til påmelding; https://www.deltager.no/kystfriluftsskule_flora_07082018

  14-16.08.link til påmelding; https://www.deltager.no/kystfriluftsskule_flora_14082018

   

   

   

   

  Velkomen til friluftsskule og spanande dagar med kystfriluftsliv i Flora!

   

   

   

   Kart over Hovden med Barekstad og sti til Kvanhovden fyr.

   

 • 07.08.2018 06:30 09.08.2018 16:00
  Kystfriluftsskule Flora
  Fjordkysten
 • 08.08.2018 11:00 10.08.2018 17:00
  Kystfriluftsskule
  Fjordkysten

  Friluftsråd logo.png Norsk Kystkulturakademi logo.png YST logo.jpg

   

   

  3 Friluftsskuler i Solund sommer 2018

  25-27.06

  08-10.08

  13-15.08

   

  Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med Norsk Kystkulturakademi og Ytre Sogn Turlag (YST) som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 1 overnatting for born og unge i alderen 9 til 13 år. Dette er 4  året vi arrangerer friluftsskuler i Solund, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi får kvart år deltakarar frå Hordaland , og også andre delar av landet . Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser. 

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

  Friluftsskulen er eit dagtilbod som er tilpassa ferje- og skyssbåtar. Vi vil ferdast i ulike naturmiljø og er avhengige av offentleg transport for å kome til dei forskjellige lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass  på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

   

  Dei fleste deltakarane bur og vil ha utgangspunkt på Hardbakke denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.11.00 og kl.17.00, men den siste dagen vil vi overnatte i lavvo og telt.

   

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 18  deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

  Vi veit at værforholda  på Vestlandet er skiftande. Denne sommaren har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

  Her er eksempel på dagsplan:  

   

   

  Måndag: Tur til stokkevåg/ Stokkevågsnova med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Grilling, leik og bading i Stokkevåg. Rutebåt tilbake til Hardbakke. Oppmøte Hardbakke skule kl. 11.00

   

  Tirsdag: Padllekurs og roing med tradisjonelle bruksbåtar på Litle Færøy.(deltakarane vert delt i to gruppar) Oppmøte ved skyssbåtkaien kl. 10.30. Utstyrsliste for overnatting.

   

  Onsdag: Fjærevandring,fiske og badeaktivitetar. Kort tur. Oppsummering og avreise kl. 17.00

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri  til alle. Vi har  bestikk og dekketøy til alle.

   

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen. Dei treng og redningsvest dei dagane vi skal vere i båt. Kystkulturakademiet har nokre vestar til utlån, men ikkje nok til alle.

   

  Utstyr i dagstursekken: Nistepakken og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Til overnattingsturen må ein ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer middagsmat, frukost, formiddagsmat og middag ,, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

   

  Velkommen til friluftsskule og dagar med kystfriluftsliv i Solund!

   

   

   

 • 13.08.2018 11:00 15.08.2018 17:00
  Kystfriluftsskule
  Fjordkysten

   

  Friluftsråd logo.png Norsk Kystkulturakademi logo.png YST logo.jpg

   

  3 Friluftsskuler i Solund sommer 2018

   

  25-27.06

  08-10.08

  13-15.08

   

  Det er Fjordkysten friluftsråd i samarbeid med Norsk Kystkulturakademi og Ytre Sogn Turlag (YST) som står bak tiltaket. Friluftsskulen er eit 3 dagers aktivitetsopplegg med 1 overnatting for born og unge i alderen 9 til 13 år. Dette er 4  året vi arrangerer friluftsskuler i Solund, og tilbodet er for born i heile fylket. Vi får kvart år deltakarar frå Hordaland , og også andre delar av landet . Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser. 

   

  Tidsmessige og praktiske rammer

   

  Friluftsskulen er eit dagtilbod som er tilpassa ferje- og skyssbåtar. Vi vil ferdast i ulike naturmiljø og er avhengige av offentleg transport for å kome til dei forskjellige lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass  på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

   

  Dei fleste deltakarane bur og vil ha utgangspunkt på Hardbakke denne veka. Undervisninga vil finne stad mellom kl.11.00 og kl.17.00, men den siste dagen vil vi overnatte i lavvo og telt.

   

   

  Dagsplanar og innhaldet i undervisninga

   

  Friluftsskulen har plass til 18  deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

   

  Vi veit at værforholda  på Vestlandet er skiftande. Denne sommaren har vi erfart at vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten inneber at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege.

   

  Her er eksempel på dagsplan:  

   

   

  Måndag: Tur til stokkevåg/ Stokkevågsnova med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Grilling, leik og bading i Stokkevåg. Rutebåt tilbake til Hardbakke. Oppmøte Hardbakke skule kl. 11.00

   

  Tirsdag: Padllekurs og roing med tradisjonelle bruksbåtar på Litle Færøy.(deltakarane vert delt i to gruppar) Oppmøte ved skyssbåtkaien kl. 10.30. Utstyrsliste for overnatting.

   

  Onsdag: Fjærevandring,fiske og badeaktivitetar. Kort tur. Oppsummering og avreise kl. 17.00

   

   

  Matstell

   

  Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj. Alle andre måltid vil arrangøren syte for. Dette inngår som ein del av undervisningsopplegget (raste- og leirplass)

   

  Vidare vert det kjøpt inn frukt og litt godteri  til alle. Vi har  bestikk og dekketøy til alle.

   

  Utstyrsliste

   

  Deltakarane treng  ein dagstursekk. Værmeldingane for dagen vil antyde om det er behov for regntøy. Støvlar er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen. Dei treng og redningsvest dei dagane vi skal vere i båt. Kystkulturakademiet har nokre vestar til utlån, men ikkje nok til alle.

   

   

  Utstyr i dagstursekken: Nistepakken og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag,  ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med lue og solbriller.

   

  Til overnattingsturen må ein ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker.  Fiskestang og sluk kan også vere aktuelt.

   

  Pris

   

  Deltakaravgifta for å delta på Friluftsskulen er kr 950. Dette inkluderer middagsmat, frukost, formiddagsmat og middag ,, reisekostnadar med skyssbåt og felles frukt og godteri.

   

   

  Velkommen til friluftsskule og dagar med kystfriluftsliv i Solund!

   

   

   

 • 14.08.2018 06:30 16.08.2018 16:00
  Kystfriluftsskule Flora
  Fjordkysten
 • 01.09.2018 01:00 09.09.2018 23:59
  Friluftslivets uke over hele landet 1. - 9. september
  Friluftsrådenes landsforbund

  I forbindelse med Friluftslivets uke over hele landet 1. - 9. september, så er det viktig å se på den nye fine hjemmesiden for uken på www.friluftslivetsuke.no

  Tanken med Friluftslivets uke-siden og aktivitetskalenderen er at det skal være enkelt for folk, uansett hvor i landet de bor, å finne en komplett oversikt over tilbud/aktiviteter/arrangementer som skjer i deres fylke under Friluftslivets uke. På denne måten slipper de å måtte lete på mange ulike hjemmesider for å finne informasjon om hva som skjer der de bor.

  I fjor var det over 650 arrangementer/aktiviteter registrert i kalenderen!

   

  Nytt er nå at siden inneholder en egen materiell-side hvor dere finner illustrasjonsbilder til bruk i forbindelse med Friluftslivets uke, ferdig beskåret forsidebilder til Facebook-sidene deres, ferdig beskåret toppbilder til eventer/arrangementer, plakat- og annonsemaler, og alt av logo, designelementer og profilmanual. Disse lastes enkelt ned ved å trykke på de ulike elementene.

   

  Aktivitetskalenderen og registreringen av arrangement har også fått seg en makeover. Det er nå blitt mye enklere å registrere sine arrangement, og arrangementene dukker opp i kalenderen med en gang, kalenderen er delt inn dag-for-dag gjennom hele Friluftslivets uke.

   

  Ellers finnes diverse artikler som omtaler de ulike nasjonale arrangementene, samt artikler med fokus på gjenbruk, tips til hva barnehager kan finne på i Friluftslivets uke etc.

 • 02.09.2018 12:00 - 15:00
  Høstdagen ved Haukvatnet i Trondheim
  Trondheimsregionen

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.