1. Hjem
 2. Kalender

Agenda

 • 12.02.2019 09:00 - 16:00
  Friluftsliv og fortetting
  Oslo og Omland

  Friluftsliv og fortetting

  Hvordan sikre turveier, friluftsområder og grønnstruktur i Oslo og Akershus

   

  Vega Scene · 12. februar 2019 · 09.00-16.00

   

  Velkommen til Oslo og Omland Friluftsråds seminar om friluftsliv og fortetting på Vega Scene i Oslo. Dette er vinterens arrangement for alle dere som er opptatt av grønne lunger, friluftsliv, aktivitet og trivsel i Oslo og byene og tettstedene i Akershus.

   

  Bakgrunnen for seminaret

  I 2015 ble areal og transportplan for Oslo og Akershus vedtatt. Et sentralt punkt her var fortetting i sentrale strøk, langs bane og ved kollektivknutepunkt. OOF ønsker på dette seminaret å belyse hva en slik politikk betyr for befolkningens muligheter for naturopplevelse, rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet.

  Dette handler seminaret om

  På seminaret vil du få høre hva forskerne har funnet ut om temaet, du vil få møte sentrale politikere fra Oslo, Asker og Skedsmo og høre deres svar på disse utfordringene, og du vil også få en presentasjon av noen av de mest sentrale planene for fortetting i regionen, nemlig utbyggingen av Hovinbyen i Oslo og den nye planen for utvikling av Lillestrøm sentrum. Selvaag blir utfordret på hva utbyggerne gjør for å sikre et godt nærmiljø og til slutt vil natur- og friluftsorganisasjonene legge fram sine prioriteringer og synspunkter.

  Erling Dokk Holm vil lede debattene og stille kritiske spørsmål til deltagerne.

  Dette seminaret er for deg!

  Oslo og Omland Friluftsråd ønsker alle interesserte velkommen, spesielt representanter fra natur- og friluftsorganisasjonene, vel-foreninger, politikere og representanter fra kommunene som byplanleggere, friluftslivskonsulenter, folkehelsekoordinatorer, utbyggere, entreprenører, arkitekter, landskapsarkitekter o.l.

   

  Praktisk informasjon

  Sted:               Vega Scene, Hausmanns gate 30

  Tidspunkt:       tirsdag 12. februar, kl. 09.00 – 16.00

  Servering:       Kaffe og lunsj (inkludert i påmeldingsavgiften)

  Pris:                 300 kr for frivillige organisasjoner, studenter og pensjonister

                          600 kr for profesjonelle

  Påmeldingsfrist: Det er veldig fint om du melder deg på så snart som mulig.

  Påmelding:     https://www.deltager.no/friluftsliv_og_fortetting_12022019


   

   

  Programmet

   

  09.00-09.30    Registrering, myldring og kaffe

   

  09.30-09.40    Åpning

                          ved Hans-Petter Aas, styreleder i OOF

   

  09.40-10.45    Kunnskap om friluftsliv, grønnstruktur og fortetting

  ·      Forskning på kompakte og tette byer/tettsteder, Elin Børrud, professor i by- og regionplan, NMBU-Ås.

  ·      Økosystemregnskap i Oslo og Akershus, David Barton, Seniorforsker NINA og Urban EEA-prosjektet.

  ·      Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo, Johan Hval, Oslo og Omland Friluftsråd

                         

  10.45-12.00    Hvordan sikrer politikerne friluftsliv og grønnstruktur i fortettingsområdene?

  ·      Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo

  ·      Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo

  ·      Lene Conradi, ordfører i Asker

  ·      Debatt: Berg, Flæten, Conradi, Børrud og Barton

                         

  12.00-12.45    Lunsj

   

  12.45-14.20    Hvordan sikrer planene friluftsliv og grønnstruktur i fortettingsområdene?

  ·      Hvordan sikres grønnstruktur og turveinettverk i Lillestrøm? Kristin Selvig, plan- og bygningssjef i Skedsmo

  ·      Er Hovinbyen på rett vei? Morten Wasstøl, avd.dir i Plan og bygg i Oslo?

  ·      Elvenes og bekkenes potensiale i fortettingsområdene i Oslo og Akershus, Per Østvold, leder av Oslo Elveforum.

  ·      Debatt: Selvig, Wasstøl og Østvold                                                                                                     

  14.20-16.00    Dette mener utbyggerne og natur- og friluftslivet

  ·      20 merkede rundturer i Askers nærmiljø, DNT Asker Turlag

  ·      Hvordan tar utbyggerne hensyn? Er det markedet som bestemmer? Harald Martin Gjøvåg, utviklingssjef, Selvaag Bolig AS

  ·      Hva mener friluftslivsorganisasjonene?                                               

  ·      Skiforeningen, generalsekretær Erik Eide

  ·      Oslo Idrettskrets, generalsekretær Magne Brekke

  ·      Oslofjorden Friluftsråd, direktør Rune Svensson

  ·      Bærum Natur og Friluftsråd, Rigmor Arnkværn

  ·      Debatt: Utbygger og friluftsorganisasjonene

   

 • 02.04.2019 09:00 - 15:30
  Markakonferansen - Markaloven 10 år
  Oslo og Omland

  Markaloven trådte i kraft i 2009 og har som formål å "fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål."

  Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til Markakonferansen 2. april 2019, for å feire og markere at Markaloven fyller 10 år. Hold av datoen. 

  Nærmere informasjon kommer.

  Link til arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/453326015192695/

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.