1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Anlegg
  4. Diverse anlegg

Baderampe


Baderampe i galvanisert stål eller aluminium. Den lages i lengder på 6 meter. Stigningen på rampa må ikke oversige 1:20, og terskler kan maks være 2 cm.
  Handikaprampe-9.jpg

Fugletårn


Fugletårn med leskur. Utvendig trapp opp til platting med rekkverk og leskur. Tårnet må fundamenteres godt, det må plasseres slik at det blir god utsikt og det må 
tas hensyn til vindretning.
Fugletårn.jpg

Utendørs kaldvannsdusj


Dusj med kaldt vann. Under dusjene er det en treplatting slik at sand og vann renner godt unna.
Kaldvannsdusj-vest-1.jpg
Kaldvannsdusj.pdf