1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Allemannsretten
  4. Adgangskort til norsk natur

Adgangskort allemannsretten ulike språk tilpasset 1200x675.jpg Allemannsretten og kortet som gir adgang!

Kortene er ment som en hjelp til fremmedspråklige, og oppsummerer hvilke rettigheter du har og hvilke hensyn du må ta når du ferdes i norsk natur.
Teksten er følgende:

" Velkommen i norsk natur. I Norge har vi alle gratis tilgang til naturen gjennom allemannsretten. Allemannsretten gjelder for alle som er i Norge, uavhengig av bakgrunn, kjønn eller alder. Allemannsretten gjelder i utmark. Utmark er bl.a. skog, fjell, hei og strand. Du må ikke skade naturen, dyr eller planter. Du må ta hensyn til grunneiere og andre brukere.
Allemannsretten gjelder ikke i innmark.
Innmark er bl.a. hage, åker andre dyrkede områder. 

Allemannsretten gir deg lov til å:

- gå på tur i skogen, på fjellet og langs stranda,  sykle på fjellet og på stier,  bade i sjø, vann og elver,  gå på ski i og utenfor skiløypene, plukke bær og sopp, fiske gratis i havet. Barn under 16 år kan også fiske gratis i vann og elver fra 1.1 til 20.8. Andre må kjøpe fiskekort, overnatte i telt i 2 døgn på samme sted, når du er 150 meter fra bebodd hus eller hytte

Du må huske:

- kast aldri søppel i naturen etterlat natyren bestendig #likefinsomfør ikke forstyrr fugle eller dyrelivet eller dyr på beite, lukk porter og grinder

Dette er de enkle reglene om allemannsretten.


Du kan lese mer om allemannsretten her Miljødirektoratets sider."


Kortene finnes på flere språk og kan bestilles ved å henvende deg til oss post@friluftsrad.no, eller lastes ned her: 

 

 Arabisk

 Dari

 Engelsk

 Farsi/persisk

 Kinyarwanda

 Latvisk

 Norsk

 Polsk

 Portugisisk

 Somalisk

 Spansk

 Thai

 Tigrinja som er et semittisk språk som snakkes i Eritrea og Etiopia. 

 Tyrkisk

 Tysk

 Samisk

 Swahili