vakkert turmål Marmorslottet.jpg
Om turmål

Her er noen eksempler fra ulike prosjektet som har det til felles er at de er et resultat av samarbeid på tvers av frivilligheten og det offentlige. Dette er viktige turmålprosjekter som hvert og ett har noe som mange kan lære av.
Kontakt informasjon fra hvert prosjekt står nedover på siden. 

Sjekk gjerne også våre spørsmål svar sider for mer informasjon 


Ut i nord og Perletur

www.utinord.no og www.perletur.no finner du henholdvis 139 turmål og 535 turmål.
Finnmark og Nord-Troms friluftsråd har ansvaret for webadressene og kommunikasjon av turmålene og melder at dette er turer som fastboende og tilreisende bruker. Turmålene markedsføres via brosjyrer, sosiale medier og andre nettsider.

Her er noen nøkkeltall med antall turer deltakerne har gått pr år:

  2019 2020 2021
Ut i NORD: 25896 32321 39921
Perletur 62166 88449 164423


Sjekk også ut nettsidene til #utinord  og til #perletur.

Her ligger det mye tips og informasjon!

 Kostnad bruker: Gratis
Kostnad administrator: Gratis
Kontaktinformasjon: Hugo Tingvoll , epost: post@utinord.no


Dagsturhyttene

  Dagsturhytta Florø Fløgjen.jpg

Et vakkert foto av dagsturhytta Fløgjen i Kinn kommune, foto Atle Skrede

I Vestland og Rogaland er det etablert dagsturhytter i flere av kommunene. I 2016 lanserte Atle Skrede, seniorrådgiver i Sogn- og Fjordane fylkeskommune, ideen om å etablere en identisk dagsturhytte i alle kommunene i Sogn- og Fjordane. Dagsturhytteprosjektet startet altså i tidligere Sogn- og Fjordane fylkeskommune med mål om å bidra til å skape en sosial møteplass og få flere ut på tur i sitt nærmiljø. Nå er ideen også spredd seg utover hele landet og mange har ulike prosjekter. 

26 hytter med mange besøkende
På fire år har over 400.000 besøkt de 26 hyttene i Sogn- og Fjordane. Suksessprosjektet har blitt videreført til tidligere Hordaland i nye Vestland fylkeskommune, hvor det vil være totalt 56 dagsturhytter i løpet av våren 2022. 

Et godt ekspempel på Vestlandet

Viefjellet Dagsturhytte er et godt eksempel på en dagsturhytte som er et turmål for hele befolkningen.
Den ligger på i underkant av 300 meters høyde og hadde hele 95 000 besøkende i 2021! 


Nord-Troms og Finnmark

Ideen har også spredt seg til Nord-Troms og Finnmark og der er det mål om å få satt opp 15 dagsturhytter – en i hver av de kommunene som ønsker å etablere dette som turmål for innbyggere og besøkende.

Samløft for folkehelsen
Hva er de viktigste suksesskriteriene fra arbeidet med dagsturhytteprosjektet i Finnmark?
Hugo Tingvoll, daglig leder i Finnmark friluftsråd sier: 
- Først og fremst er dette en arkitektonisk flott hytte med plassering og utsikt som gjør at turgåerne kan ha det lunt og fint, og barna kan leke utenfor. Et annet viktig aspekt er samarbeid mellom friluftsråd, frivillige og kommunen i planlegging, gjennomføring og oppfølging. Løfter vi sammen så kan vi løfte folkehelse høyt!

 


Dagsturhytte Finnmark.jpg

Noen gode tips fra Finnmarksprosjektet 

 • Toalett har dukket opp som tema. 
 • Avklare tidlig i prosess om det er behov for toalett. 
 • I Finnmark testes nå ut et spennende prosjekt med et finsk toalettsystem som brukes i naturparker. 
 • Og husk at det er viktig å kartlegge hvem i kommunen som kan være en god partner. 
 • Eksempelvis er vår erfaring at kulturkonsulenter, folkehelsekoordinaterer som arbeider med friluftsliv og folkehelse viktige samarbeidspartnere.

 www.dagsturhytta.no kan du lese mer om de ulike hyttene.

Kostnad bruker: Gratis
Kostnad administrator: Gratis
Kontaktinformasjon: Atle Skrede, epost: atle.skrede@vlfk.no i Finnmark Hugo Tingvoll epost: epost: post@utinord.no


Friluftsporter 
Bleikvassli friluftsport.jpg

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder
(bilde fra Bleikvassli og inngangen til friluftsporten i Hemnes kommune) 

Friluftsporter er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek og sosialt samvær.
Friluftsporter skal være lett tilgjengelige og gi informasjon om naturkvaliteter og friluftsmuligheter på stedet og i omkringliggende områder.

Målet med Friluftsportene er todelt:

 • å etablere lavterskel aktivitetsanlegg for friluftsliv, gjerne i nær tilknytning til boområder/tettsteder/ byer,
  for å senke terskelen for å ta naturen i bruk til friluftsliv, lek og sosialt samvær
 • å etablere en innfallsport inn mot større friluftsområder og synliggjøre de mulighetene som finnes der

Hvorfor? 
Friluftsliv er Norges største og mest populære fritidsaktivitet. 7 av 10 nordmenn, som ønsker å være mer fysisk aktive, vil være det ute i naturen. Vi har mange stier, skiløyper, gapahuker og bålplasser, men hvorfor har vi så få nærmiljøanlegg for friluftsliv?
Utfartsområdene våre står i en særstilling. Nå skal vi lete etter de som er lett tilgjengelige, byr på opplevelsrik og variert natur og leder til attraktive områder lenger inn i naturen.

Ina Syversen i Valdres Friluftsråd sier at spørsmålene vi stiller oss er; 

 • Hvordan kan vi tilrettelegge og ta i bruk disse områdene slik at de framstår som attraktive for friluftsliv, trening, lek og sosialt samvær?
 • Kan vi finne fram til tilretteleggingstiltak og aktiviteter som gjør at flere tar i bruk friluftsliv som en naturlig del av hverdagslivet?

Ina Syversen Valdres friluftsråd.jpg Ina Syversen daglig leder i Valdres frilfutsråd sier :
- Med vårt arbeid med Friluftsport Leira så var det viktig å ha med kommuner, reiselivsbedrift og  brukerundersøkelser som innspill i utvikling av friluftsporten i starten av arbeidet. Det la grunnlaget for riktig type tilrettelegging ved at tilretteleggingen oppleves som nyttig og at turmålet er tilgjengelig for de som bruker området. I tillegg er synlighet i soisiale medier, på www.Ut.no og i lokalavisene viktig for å rekruttere nye besøkende til denne type turmål.

Her fra frilufsportens sklie ved Vaset 
Friluftsport Vaset - sklie.jpg

Åletjern friluftsport i Skien

Åletjern friluftsport er en port til et nærfriluftslivsområder som er tilrettelagt for naturopplevelser, aktivitet og som fungerer som en sosial møteplass.Friluftsportene fungerer også som innfallsporter til større friluftslivsområder.
Friluftsporten Åletjern ligger i Skien kommune og er godt besøkt av de lokale. Dette er et viktig nærfriluftsområde for rundt 10 000 innbyggere og er en innfallsport til Vestmarka. På friluftsporten finner du gapahuk, bålplasser, benker og tilrettelegging for ulik aktivitet som strand, badebrygge, stupetårn og lysløype.

Et godt tips!
Veileder for FriluftsPorter kan være nyttig.
Denne ligger ute på Friluftsporter - Friluftsrådenes Landsforbund (friluftsrad.no)
Veilederen bidrar til at de som vil etablere en friluftsport følger et regime som gjør at planleggingen blir enklere.  

Kostnad bruker: Gratis
Kostnad administrator: Gratis
Kontaktinformasjon: 
Grenland friluftsråd, e-post: grenland@friluftsråd.no 
Valdres friluftsråd Ina Syversen  epost Ina.Syversen@valdres.no


Turmålet Midtveishuken ved Øverlandsvannet

I Moldemarka finner du et populært turmål, Midtveishuken!

Faksimile fra Morotur-nettsidene
Midtveishuken Moldemarka.jpg


Målgruppen er alle innbyggere i alle aldre og mange bruker denne viser besøkstallene på Stikkut.no

2019 6456    registerte digitalt
2020 13741  registerte digitalt
2021 16844  registerte digitalt

 
Turmålet presenteres på stikkut.no og morotur.noHer finner gode bilder og informasjon om gapahuk og ildsted, samt ved og hoggestabbe som kan brukes fritt.

Kostnad bruker: Gratis
Kostnad administrator: Gratis
Kontaktinformasjon: Nordmøre og Romsdal friluftsråd, e-post: marte@stikkut.no

Bærekraftsmål 17

  Bærekraftsmål 17.jpg

Felles for alle disse turmålene er at de er et resultat av samarbeid på tvers av frivilligheten og det offentlige, samløft i praksis! 

Og noen tips til hvordan knytte dette opp mot kommunens folkelsearbeid finner du her