Min BitavNorge.jpg Min Bit av Norge er et prosjekt hvor alle kan gjøre litt! 

 

Friluftsrådenes Landsforbund oppfordrer alle til å mobilisere til innsats der dere holder til. 

Min bit av Norge er en nasjonal ordning der alle kan adoptere en strand, en elv, en øy, et vassdrag eller et annet område i sitt nærmiljø og ta vare på dette gjennom å rydde jevnlig og forebygge slitasje og forsøpling.

Min bit av Norge er den første ordning i sitt slag i Norge, og ble startet i 2017 under navnet Adopter en strand.
Ideen kommer opprinnelig fra Australia og er i dag populær internasjonalt.

Min bit av Norge har tre hovedmål:

  • Etablere et landsomfattende nettverk av frivillige ryddere
  • Øke bevisstheten rundt forsøpling og konsekvensene av å kaste avfall i naturen
  • Forebygge forsøpling ved å kartlegge og stoppe kildene.

Det finnes mange områder langs vassdrag, innsjøer og stier med behov for opprydning i tillegg til flere steder langs kysten. 

Hver adopsjonsgruppe skal rydde et fast område minimum tre ganger per år, opprette ryddeaksjoner og registrere avfallet de finner gjennom nettsiden eller appen Rydde. Hold Norge Rent vil utstyre adopsjonsgruppene med en startpakke bestående av ryddeutstyr som hansker, avfallssekker og poser. Hver adopsjonsgruppe vil også få en egen side i Rydde.  Tenk på om vi alle kunne adoptert en bit av Norge alle?  

En liten symbolsk handling som kan bety at mange kg søppel blir ryddet ut av naturen.

Det er ikke vanskelig, og oppskriften på hvordan du kommer igang finner du her hos samarbeidspartner Hold Norge Rent.