1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Folkehelse
  4. Rapporter og forskning

Nordnorge helgeland privat.jpg

Rapporter og forskning folkehelse og friluftsliv

Hva sier forskningen om effekter av friluftsliv på helsa vår?

Vi vil forsøke å samle noe av det som kommer av forskningsartikler og rapporter om dette i form av linker og rapporter. Det er ikke så lett å følge med på alt, så vi setter pris på tilbakemeldinger om viktig, ny viten som vi ikke får med oss!

 

Norsk forskning på "nature and health"

Ved universitetet i Ås er det utviklet en portal: Nature and human health, som gir informasjon om forskning og annet som gjelder forbindelsen mellom natur, friluftsliv og vår helse!

Du finner norsk forskning på effekter naturen kan ha på vår helse sett fra flere forskjellige vinkler.

Du finner referanser til vitenskapelige artikler, bøker, doktorgradsarbeid og enkelte rapporter.

 

Behandling som bruker natur og friluftsliv som virkemiddel.

 

Psykisk helse. Les mer om dette hos Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse her.

 

Fysisk aktivitet . 

Aktivitetshåndboka gir mye informasjon om hvordan og hvor godt fysisk aktivitet kan virke positivt på forskjellige sykdomstilstander. Selv om denne tar for seg fysisk aktivitet uansett hvor den foregår, er vi overbevist om at fysisk aktivitet i naturskjønne omgivelser, i frisk luft og kanskje sammen med andre gir ytterligere gevinst.

 

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet.

Oppdatert og revidert rapport. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 2017.