Vinter sjø og jul.jpg Rydde og Rent hav - gode geodata løsninger fikk pris!

Nylig mottok løsningene Rydde og Rent hav diplom og heder fra kommunal- og moderniseringsministeren og Nasjonalt geodataråd for beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap.

Dette er en stor anerkjennelse og inspirasjon for å utvikle og holde trøkket oppe for å gjøre de gode forvaltnings og kartdataløsningen som ligger i bunn enda bedre. Løsningen er bygd over den samme lesten som friluftsrådenes forvaltningsløsning og med Asplan Viak som stødig utvikler. Friluftsrådenes Landsforbund har også bidratt med kunnskap og råd og tips i arbeidet, og vi er stolte over løsningen som nå tas i bruk. 

Asplan Viak har over flere år nå jobbet med utviklingen av løsningene Rydde, på oppdrag fra Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint miljø, og Rent hav på oppdrag fra Senter for oljevern og marint miljø. Det er sistnevnte som eier, forvalter og er ansvarlig for drift, vedlikehold og utvikling av de to verktøyene.

Rydde er et nasjonalt verktøy med egen app for å hjelpe frivillige å rydde eller melde fra om søppel, mens «Rent Hav» er en forvaltningskartløsning for de som jobber med marin forsøpling, slik som eksempelvis friluftsrådene og andre aktører gjør.

Geodata viktigere enn noen gang

Geografiske data blir brukt i svært mange samfunnsområder, og de fleste av oss er helt avhengige av geodata hver eneste dag – for å finne ut hvordan været blir eller hvor bussen går.

Ifølge FN er et godt geografisk kunnskapsgrunnlag noe av det viktigste verktøyet vi har for å kunne nå målene om bærekraftig utvikling. Det ligger også til grunn for den nasjonale geodatastrategien for Norge som har den særdeles treffende slagordet «Alt skjer et sted»!

Bærekraft og system

Vi ser jo mer og mer at gode, digitale kartløsninger er med på å sette bærekraft i et system, i en forståelig kontekst for oss alle.  Det er med på å presse på for å utvikle helhetlige gode løsninger som effektiviserer bærekrafts arbeidet og at ulike databaser snakker sammen. Behovet er der og er større enn noen gang, og vi er med på det som gjøres! 

Regjeringen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup understreket under utdelingen av prisen at oppdaterte og tilgjengelig geodata vil bidra til å forenkle og effektivisere offentlig sektor, til innovasjon og verdiskaping i næringslivet og til en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. 

Fine ord og nå begynner jobben med å utvikle verktøyene videre, for er det noe som er sikkert så er det at gode tjenester kontinuerlig må utvikles om folk skal ta de i bruk. 

Lenke til regjerningens pressemelding som viser at vi er i godt selskap. 

Alt som skjer, skjer et sted 

Den eneste måten vi kan holde styr på nøyaktig hvor ting har skjedd er ved å lagre informasjonen i et kart. Det er informasjon som kan deles, analyseres, og brukes som del av beslutningsgrunnlaget når vi skal innføre nye tiltak som det å bestemme hvor det skal ryddes, når det skal ryddes osv. Kombinasjon av ulike datamodeller basert på historiske tall og andre analyser gjør at vi som et land med en svært lang kystlinje bedre kan velge hvor vi bør sette inn innsatsen for å rydde marin søppel. Eller hvilke elver i innlandet som det bør ryddes langs. Og det vil samtidig gi oss verdifull kunnskap om hvilken type søppel som kommer fra hvor og hvor det ble ryddet opp.  

Oppfordringen fra Hold Norge Rent!

Om du bare plukker opp litt søppel i nabolaget ditt eller på stranda, så hjelper det veldig så er det veldig bra og bidrar til en renere natur. 

Hvis du i tillegg går inn i Rydde og registrerer det du finner, og hvor du har funnet det, har du bidratt enormt fordi Hold Norge Rent har lagt til rette for folkeforskning i ti år, og formidler årlig dataen fra de frivillige gjennom publikasjonen Rydderapporten basert på det du legger inn i Rydde. 

Nettsider: 

www.ryddenorge.no («Rydde» finnes også som app)

Forvaltningsløsningens nettside finner du her www.renthav.no 

1200x630_rydde_app_FB_logo.jpg

Fototekst: Nylig mottok løsningene Rydde og Rent hav diplom og heder fra kommunal- og moderniseringsministeren og Nasjonalt geodataråd for beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap.