Fra puddersnø til robust sofa med lure snøformingstriks

Sist uke var ansatte fra 16 barnehager på kurs i snøforming. De lot seg forbause over at selv puddersnø kan bli til robuste installasjoner. En sofa, for eksempel.

70 millioner til tiltak mot marin forsøpling

Søppel som er samlet sammen og gjort klart for henting på en holme utenfor Nordlandskysten (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland)

Odal friluftsråd. Informasjonsmøte

Odal friluftsråd er et nyetablert samarbeidsorgan for odalskommunene og lag og foreninger. På møtet diskuteres blant annet: Organsiering - hvem bør være medlem utover kommunene? Kandidater til et permanent styre Budsjett og status på søknader Prioriteret arbeidsoppgaver 2019 og på sikt Samarbeid (bl.a.. Friluftsrådenens Landsforbund, Finnskogen Friluftsråd og Visit Kongsvingerregionen) Informajson og kommunikasjon Årsmøte Odal Friluftsråd skal, blant annet, arbeide for: Sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grøntstruktur for offentlig bruk. Hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder. Informere om friluftsmuligheter i kommunene. Bidra til at friluftslivet blir en integrert del av kommunenes folkehelsesatsning. Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter. Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet. Andre friluftsoppgaver (prosjekter) av regional karakter. Les mer: https://odalsportalen.no/boiodalen/odal-friluftsrad-stiftet-for-fremme-av-friluftsliv-og-natur-i-odalen/

Friluftsrådet får millionar til strandrydding i år

KYST: Innsatsen mot marint plastavfall held fram med uforminska kraft.

Noen tall fra friluftsrådene i 2018!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
brygger hvor vi har ansvaret
0
mennesker med på åpne turer
0
friluftsområder hvor vi har ansvaret

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.