Kategoriar

Skiforhold og lysløype mellom Opheim og Fjellstøl. Her er det mogeleg å gå på ski til langt på kveld. Arkivfoto: Friluftsrådet vest

Stikk Ut! Ski

Endeleg har vi fått snø - og det i rikeleg monn! Sunnmøre Friluftsråd oppmodar alle til finne fram skia og kome seg ut på tur, -ein veit aldri kor lenge snøen blir liggande!

Nå er det mulig å gå på ski

15-18 cm nysnø har gitt skiføre i Brekko. Hos Gilja Alpin synes de værmeldingene ser lovende ut.

Rydde marin søppel - søk støtte innan 31. januar

No kan du søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplinga langs strender, elver og vassdrag. Tilskotsordninga til tiltak mot marin forspøpling er i år på 65 millionar kroner. Fristen for å søke om støtte er 31. januar 2019.

Viktige tall fra 2017!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
km stiansvar
0
Friluftsområder
0
Turregistreringer

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.