Nytt tilbud! Friluftsskole i Halsa uke 26, 24-28 juni 2019

Friluftsskolen i Halsa er et nystartet tilbud i 2019. Vi inviterer til ei uke med masse morsomme uteaktiviteter og muligheter til å være med på turer til lands og til vanns i flott natur, overnatting i telt og mye mer. Og så blir det selvsagt mye utelek og moro sammen andre barn og ungdom. Bli med da vel!

Vil etablere friluftsråd i regionen. – Kom med innspill

Arbeidsgruppa som ser på muligheten for et friluftsråd i regionen, ønsker innspill om hva innbyggerne mener rådet skal jobbe med.

Friluftskolen 2019

Også i år kan barn og unge i alderen 10-13 år være med på friluftskole i regi av Friluftsrådet i Lindesnesregionen

Velkomen til Stølsveko i Øystre Slidre

Stølsveko blir arrangert i veke 32, og er eit aktivt ferietilbod for barn som går i 4.-7.klasse våren 2019. Stølsveko er eit samarbeid mellom Øystre Slidre kommune, stølseigarar, Øystre Slidre Fjellstyre og Valdres Friluftsråd.

Noen tall fra friluftsrådene i 2018!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
brygger hvor vi har ansvaret
0
mennesker med på åpne turer
0
friluftsområder hvor vi har ansvaret

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.