Ordfører klager til politiet om bruk av droner

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen etterlyser klare regler for bruk av droner.

Lofoten skal velge Nasjonal turiststi: - Skal vi oppnå autorisasjonen må vi stå sammen om en kandidat

Innen 1. februar 2019 skal Lofoten velge en sti som kan få status som Nasjonal Turiststi.

Rydding av marint avfall ga penger i klubbkassa

Plukket søppel på Smøla. DEL Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og SALT hadde ryddeaksjon for å samle opp marint avfall fra skjærgården rundt om på Smøla i uke 38.

35 år med kultursamarbeid

Det var innspill fra en av kultursjefene i Vesterålen, som førte til idéen om å prøve ut et mer formalisert samarbeid på kultursiden.

Viktige tall fra 2017!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
km stiansvar
0
Friluftsområder
0
Turregistreringer

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.