Stikk UT!-maraton ni dager til ende

I begynnelsen av september kan du vinne premier ved å gå på tur.

Bevarer kulturminne ved å bygge nytt

De godt bevarte stokkene og plankene som avdekkes i myra, vitner om en tid da folket måtte bidra med tømmer og bygge vei slik kongen befalte. Nå skal deler av kavlveien i Surnadal rekonstrueres og bli en del av en tursti med formidling av en snart tusen år gammel historie.

Snart friluftsfest over hele landet

Under Friluftslivets uke 31.august - 8. september blir det friluftsfest i hele Norge, med over 1200 arrangementer fra nord til sør. – Målet er å feire norsk natur og det viktige hverdagsfriluftslivet, sier arrangøren Norsk Friluftsliv.

Bli med på maraton: Hvor mange turer klarer vi å gå?

Friluftsrådene i Møre og Romsdal vil markere Friluftslivets uke, og inviterer til Stikk UT-maraton.

Noen tall fra friluftsrådene i 2018!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
brygger hvor vi har ansvaret
0
mennesker med på åpne turer
0
friluftsområder hvor vi har ansvaret

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.