Fant mange tusen slike biter i Oslofjorden

Forsker håper funnene kan bidra til stoppe en stor del av tilførselen av plastpartikler i sjøen.Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har kartlagt plastavfallet i ytre Oslofjord.

- Jeg er henrykt

Det er snart åtte år siden bystyret vedtok at kyststien skulle forlenges fra Maxbo og videre innover i Bestumkilen. Nå skal planforslaget vedtas.

Ilsengstiene kåret til Innlandets beste turrute 2018

ILSENG: Innlandets beste turrute er offentliggjort, og vinneren er Ilsengstiene i Stange kommune.

Dette er Ålgårds nye akebakke

Friluftsrådet vil gi Brekko avlasting på fine vinterdager. Et gammelt utfartssted skal få nytt liv.

Viktige tall fra 2017!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
km stiansvar
0
Friluftsområder
0
Turregistreringer

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.