Det mest populære turmålet: Aldri vært flere besøkende

Det er mange fine friluftsområder i Agder - sjekk hvilke som har vært mest besøkt i 2020.

Rekordbesøk til Hove

200 000 har besøkt friluftsområdet Hove på Tromøy i Arendal hittil i år. Det viser tall fra Friluftsrådet Sør. Aldri har antallet besøkende vært høyere i friluftsområdet.

Ingrid (30) er glad i å stå på ski i bjørkeskogen: – Det er gøy å falle

Vi pakker ut fine turmål og turopplevelser fra leserne hver dag frem til julaften. I dag snakker vi med Ingrid Lie Malmquist, som er prosjektleder i Lofoten friluftsråd.

Pris til oljevernsenteret: – Dette er veldig stas

Fredag fikk Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) sammen med Hold Norge Rent skryt og diplom fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) for å ha utmerket seg med å bruke geografisk data til å lage gode digitale løsninger.

Noen tall fra friluftsrådene i 2019!
0
Medlemskommuner
0
brygger
0
turer gått på turregistreringsopplegg
0
mennesker på ryddeaksjoner
0
friluftsområder

Hovedsatsinger 2019-2020

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • Følge opp Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Følge opp nye læreplaner i skolen
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2020.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.