Se hvorfor de rosa lappene som henger i Brekko har blitt så populære

Lappene kan veksles inn til et perfekt lite måltid etter en tur i Brekko.

Stikk ut

Som de sikkert har lest i avisene, gjekk kommunestyret før jul inn for at kommunen frå 2020 skal bli medlem av Sunnmøre friluftsråd. Medlemskommunane får då delta i mellom anna Stikk-ut(sommar) og Stikk-ut Ski. Den siste er alt etablert med to postar på Fjellsetra; ein på skistadion ein på Storhaugen(«Appelsinhaugen»)

58 år gammelt, men blir som nytt

Tildelingen Blått flagg ni år på rad forplikter. Som en direkte følge ønsker Friluftsrådet hele tiden «å løfte» flaggskipet. Nå er det gamle bassenget på Helleneset blitt flottere enn noen gang!

Nå blir det kyststi hele veien fra Hvitsten til Drøbak

Leder i Frognmarkas Venner, Øystein Giertsen, kan glede seg over at finansieringen av kyststien fra Kjeppestadbukta til kommunegrensa mot Vestby er klar, så snart starter arbeidet med merking langs svabergene mot Drøbak.

Noen tall fra friluftsrådene i 2018!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
brygger hvor vi har ansvaret
0
mennesker med på åpne turer
0
friluftsområder hvor vi har ansvaret

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.