TellTur Målselv / «Til topps i Målselv» er i gang med årets tursesong

Vi blir også i år og legge ut vinterkoder på enkelte turmål. De første kodene er allerede på plass. Vinterturene teller med sammen med sommerturene for de som samler turer til krus. Det blir loddtrekning på noen premier blant de som har registrert minst fire ulike vinterturer. Vinterturene er ikke merket, men er valgt utifra at der vanligvis er scooterspor som går an å følge. Turene legges ut på telltur.no under Midt-Troms Friluftsråd og Målselv etter hvert som kodene er på plass.

Flere og flere vil leie av Statskog

Samtidig som Statskog har solgt unna store mengder med skog, har interessen for å leie hytter i Statskogs skoger økt kraftig.

Tilskudd til strandrydding i 2020

Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har også i år sendt felles søkand til Miljødirektoratet om tilskudd til strandrydding. Disse midlene kan det fordeles tilskudd til kommuner, lag og foreninger til ryddearbeid.

Håland og Dysjaland skulekorps selger ryddetimer for å holde kysten ren

– Vi kunne solgt dopapir, men dette fant vi ut var en bedre idé. Søppelrydding kommer jo alle til gode, sier Ove Moen i styret i Håland og Dysjaland skulekorps.

Noen tall fra friluftsrådene i 2019!
0
Medlemskommuner
0
brygger
0
turer gått på turregistreringsopplegg
0
mennesker på ryddeaksjoner
0
friluftsområder

Hovedsatsinger 2019-2020

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • Følge opp Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Følge opp nye læreplaner i skolen
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2020.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.