Banksjefen delte ut 420.000 kroner til nytt toalett og bedre skiløyper i Brekko

Banksjef Heidi Malmin overrakte Jæren friluftsråd to sjekker under friluftsrådets julearrangement i Brekko torsdag kveld.

Julaften kom tidlig i år – flere lag og foreninger fikk til sammen 4,6 millioner i gaver

Torsdag delte nemlig Sparebankstiftelsen DNB ut sine midler til lag og foreninger i Fredrikstad og Hvaler. Hele 4,6 millioner kroner gikk til 20 lag og foreninger som hadde søkt om støtte fra stiftelsen.

Denne historiske bygningen skal få stor ansiktsløftning: – Dette er positivt

Den gamle administrasjonsbygningen til Norcem har høy verneverdi. Nå skal den oppgraderes. – Positivt, sier kulturminnemyndighetene.

Hvor går jeg for å nyte naturen?

Det å flytte til ett nytt sted kan by på mange utfordringer, en av disse er for meg blitt hvor kan jeg gå tur, som jeg har skrevet om før finner

Noen tall fra friluftsrådene i 2018!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
brygger hvor vi har ansvaret
0
mennesker med på åpne turer
0
friluftsområder hvor vi har ansvaret

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.