Spennende sjørøvertokt ved Kammen

En sjørøverkaptein og hans gode hjelper entrer området ved Kammen på Åndalsnes lørdag ettermiddag, og undrer hvor de hadde havnet.

Flora Venstre vil ha skjergardsteneste for å halde kysten rein. No ber dei ministeren om hjelp til å endre regelverket.

MINISTER: Ola Elvestuen er klima- og miljøminister. Flora Venstre ber han endre regelverket for etablering av skjergardsteneste. Foto: Arne Hjorth Johansen

Sjekk hvem som har fått spillemidler i år:, 2,1 millioner kroner til stupeanlegg på Templarheimen

Troms fylkeskommune og Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå innvilget søknader om spillemidler og momskompensasjon. Har du et nyhetstips?

Vellukka MOT-leir og fritidsskular

Mange deltakarar då Vidar Øvredal arrangerte MOT-leir og fritidsskular for born og unge.

Viktige tall fra 2017!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
km stiansvar
0
Friluftsområder
0
Turregistreringer

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.