«De fem brødre» i Heilhornmassivet skal lokke fjellturistene til Bindal

Har du et nyhetstips? Heilhornmassivets fem topper, Lisshornet, Kula, Heilhornet, Markahornet og Hildringsfjellet, skal nå ta opp konkurransen med De syv søstre, Torghatten, Leka og Vega som turistattraksjon.

Nordland er ikke skapt til å sitte på ræva

Nordland er ikke skapt til å sitte på ræva. Foto: Salten friluftsråd (Innsendt bilde)

Bli med på friluftsskole i høstferien

Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk aktivitet ute og kan tenke deg tre dager med mange spennende aktiviteter, er dette noe for deg!

Norges første TV-kjendis bor på Nordnes

Inger Lise Skarstein har hele sitt liv vært opptatt av å bevare kulturminner, og hun er aktiv i Bergen lokallag av Fortidsminneforeningen på Stranges Stiftelse. Foto: Eva Johansen

Viktige tall fra 2017!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
km stiansvar
0
Friluftsområder
0
Turregistreringer

Hovedsatsinger 2018-19

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd. 
 • STI-konferansen 12.-13.3. og Friluftslivskonferansen 22.-24.5.
 • Friluftsliv i Folkehelsemeldinga og Handlingsplan for fysisk aktivitet.
 • Friluftsliv i skolen når 1 time fysisk aktivitet innføres.
 • Friluftsliv i statsbudsjettet 2019.
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Utlånssentraler for friluftslivsutstyr.
 • Kampen mot marin forsøpling.
 • Arrangere flere Friluftsskoler.
 • Revisjon av Merkehandboka.
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder.
 • Sti-satsinga sammen med DNT.
 • Friluftsporter som fellessatsing.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.