1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Anlegg
  4. Grunneieravtaler

Avtale Turstiavtale

FL anbefaler sammen med DNT, Norsk Friluftsliv, Norges Fjellstyresamband, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statskog og Norsk Allmenningsforbund standard turstiavtale når det skal inngås avtaler om merking og tilrettelegging av turstier. Turstiavtale

Skiløypeavtale

FL anbefaler sammen med DNT, Skiforeningen, Norsk Friluftsliv, Norges Fjellstyresamband, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statskog  og Norsk Allmenningsforbund standard skiløypeavtale når skiløyper skal tilrettelegges og merkes. Skiløypeavtale

Avtale om tilrettelegging av uteområde

Avtale om tilrettelegging av uteområde for barnehager, skoler og SFO. Eksempel på avtale om tilrettelegging av uteområder  

Eksempel på kjøpekontrakt

Eksempel på kjøpekontrakt ved erverv av friluftsområder. Endelig kjøpekontrakt må tilpasses hvert enkelt område.
Eksempel på kjøpekontrakt

Eksempel på servituttavtale

Eksempel på servituttavtale (evigvarende bruksrett) for et friluftsområde. Endelig servituttavtale må tilpasses hvert enkelt område. Eksempel på servituttavtale

Eksempel på håndgivelseserklæring

Håndgivelseserklæring er et tidsbegrenset tilbud fra eier om salg av eiendom. Endelig håndgivelseserklæring må tilpasses hvert enkelt område. Eksempel på håndgivelseserklæring  

 
 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.