1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Skole og barnehage
  4. Friluftsrådenes skoletilbud

Friluftsrådenes skoletilbud

Mange av Friluftsrådene har tilbud til skoler i sitt nærområde og tilbudene varierer fra sted til sted. Her er en oversikt over hvilke tilbud Friluftsrådene har til skoler i sitt nærmiljø, klikk deg inn på det friluftsrådet som er aktuelt for din skole. Ved å klikke på navnet til ditt Friluftsråd kommer du inn på det aktuelle friluftsrådet sin nettside, der finner du mer infomasjon. 

  Lærerkurs   Aktivitetsdager   Utlån av utstyr   Tilrettelagte områder   Overnattingssteder
Valdres Friluftsråd     x    
Oslo og Omland Friluftsråd x      
Grenland Friluftsråd     x x  

Friluftsrådet Sør

x x x   x

Midt-Agder Friluftsråd

x x x x x

Lindesnesregionen Friluftsråd

x x x    
Lister Friluftsråd x    

x

 
Dalane Friluftsråd x x x    
Jæren Friluftsråd x x x x x
Ryfylke Friluftsråd     x x  
Friluftsrådet Vest x x x x x
Bergen og Omland Friluftsråd     x x x

Sunnmøre Friluftsråd

x x x x  
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd x x x    
Trondheimsregionen Friluftsråd x       x
Trollfjell Friluftsråd x x x    

Helgeland Friluftsråd

x x      

Polarsirkelen Friluftsråd

x x x   x
Salten Friluftsråd x   x    
Lofoten Friluftsråd x x x    

Midtre Hålogaland Friluftsråd

x x x    

Midt-Troms Friluftsråd

x x x   x
Ishavskysten Friluftsråd x x x x  
Nord-Troms Friluftsråd x x x    
Finnmark Friluftsråd x        

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.