1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Skole og barnehage
  4. Friluftsrådenes skoletilbud

 

Friluftsrådenes tilbud til barnehage, grunnskole og SFO

 

Friluftsrådene og FL arbeider aktivt for økt bruk av natur- og friluftsområder i læringsarbeidet, og det er en prioritert oppgave å støtte barnehager, grunnskoler og SFO i dette arbeidet. Vi tilbyr kurs for ansatte, aktivitetsdager, veiledning i tilrettelegging av uteområder og gir råd om egnede friluftsområder. Flere av friluftsrådene har utstyrsbaser og låner ut f.eks. kanoer, lavvoer og annet friluftslivsutstyr.


Alle friluftsråd gir ikke tilbud om alt, men nedenfor fins en oversikt over de ulike tilbudene. Kontakt ditt friluftsråd for mer informasjon om tilbud. Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss sentralt (post@friluftsrad.no)

 

Kurs for ansatte

Friluftsrådenes styrke er den praktiske tilnærmingen; de ansatte får prøve ut konkrete aktiviteter. Men det praktiske utelukker ikke det teoretiske; kanskje trenger dere begrunnelser for uteaktiviteten eller tips til organisering? Friluftsrådene tilbyr ulike kurs med ulike tema. Noen har faste moduler og/ eller kurssteder, mens andre lar dere mer eller mindre være med på hele prosessen i planlegging av sted, tid og innhold.

 

 

Lærerkurs 3. Foto Kjetil Fossheim, MAF. Kan kun benyttes til web FL e. tilsvarende. Annen bruk må avklares..jpg

 

Aktivitetsdager og klasseveiledning

Noen friluftsråd har faste moduler, andre lar dere bestemme. Noen har faste områder, andre kan komme til deres nærmiljø. Noen har kun klasseveiledning, mens andre har tilbud også til barnehager og SFO. Klasseveiledningsdager gjennomføres med klasse og lærere, med hensikt at lærerne og klassen skal kunne gjennomføre liknende dager i egen regi i etterkant. Eks: Samisk dag, steinalderdag, naturen som klasserom i alle fag, kanokurs, mat på tur, livet i fjæra, matematikk og fortelling i friluft mm.

 

 

Isfiske på Silsetvatnet. Foto Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.jpg

 

Lærende nettverk i friluft

Representanter for deltagende skoler og barnehager i Lærende nettverk i friluft treffes 2-4 ganger i året. Mellom samlingene jobber de med utviklingsarbeid tilpasset hverdagens utfordringer i egen institusjon. Les mer om nettverksarbeidet.

 

 

Lærerkurs. kopi Foto Kjetil Fossheim MAF. Kan kun benyttes til FL nettsider e. tilsvarende. Annen bruk skal avtales på forhånd. Kan ikke benyttes av tredjepart..jpg

Utstyr til utlån

Mangel på utstyr er ofte en begrensende faktor for å komme ut på tur med store grupper. Flere av friluftsrådene har utstyrsbaser der barnehager, grunnskoler, SFO og andre kan låne eller leie lavvoer, kanoer/ kajakker med tilhenger og utstyr, kokeutstyr, truger mm.

 

P8070224 kanovelt.JPG

 

Overnattingsmuligheter

Flere friluftsråd har overnattingsmuligheter som hytter, gapahuker og lavvoleirer for større grupper fra f.eks. barnehager, skoler og SFO. Andre har laget oversikter som gjelder for sitt område slik at de kan gi informasjon. Se også tilbudet om utstyrsbaser på denne siden.

 

 

Lavvo. Foto Midt-Agder Friluftsråd.jpg

 

Veiledning og rådgivning

Friluftsrådene har råd til friluftsliv! Trenger dere informasjon om friluftsområder, veiledning eller hjelp til etablering av uteområder og naturlekeplasser, kan dere ta kontakt med Friluftsrådene. Finn ditt medlems-friluftsråd i oversikten i menyen.

 

 

Lage og leke i klatrejungel. Foto Ishavskysten Friluftsråd.jpg

Friluftsrådenes skoletilbud

Mange av Friluftsrådene har tilbud til skoler i sitt nærområde og tilbudene varierer fra sted til sted. Her er en oversikt over hvilke tilbud Friluftsrådene har til skoler i sitt nærmiljø, klikk deg inn på det friluftsrådet som er aktuelt for din skole. Ved å klikke på navnet til ditt Friluftsråd kommer du inn på det aktuelle friluftsrådet sin nettside, der finner du mer infomasjon. 

  Lærerkurs   Aktivitetsdager   Utlån av utstyr   Tilrettelagte områder   Overnattingssteder
Valdres Friluftsråd     x    
Oslo og Omland Friluftsråd x      
Grenland Friluftsråd     x x  

Friluftsrådet Sør

x x x   x

Midt-Agder Friluftsråd

x x x x x

Lindesnesregionen Friluftsråd

x x x    
Lister Friluftsråd x    

x

 
Dalane Friluftsråd x x x    
Jæren Friluftsråd x x x x x
Ryfylke Friluftsråd     x x  
Friluftsrådet Vest x x x x x
Bergen og Omland Friluftsråd     x x x

Sunnmøre Friluftsråd

x x x x  
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd x x x    
Trondheimsregionen Friluftsråd x       x
Trollfjell Friluftsråd x x x    

Helgeland Friluftsråd

x x      

Polarsirkelen Friluftsråd

x x x   x
Salten Friluftsråd x   x    
Lofoten Friluftsråd x x x    

Midtre Hålogaland Friluftsråd

x x x    

Midt-Troms Friluftsråd

x x x   x
Ishavskysten Friluftsråd x x x x  
Nord-Troms Friluftsråd x x x    
Finnmark Friluftsråd x