1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Om arbeidsområdene

Om arbeidsområdene

 

De 4 Aer

I sitt arbeid har FL de fire A-ene som styrende for sitt arbeid.

  • Allemannsretten

  • Areal

  • Anlegg

  • Aktivitet  

FL har en lang rekke arbeidsområder listet på disse sidene knyttet til våre fire Aer.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal arbeide for allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør. Hovedmålet er at FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet.

FL skal fungere som bindeledd der det er naturlig. Arbeidet skal bygge på at friluftsrådene er samarbeidsorgan forankret i kommuner og fylker. FL skal ivareta samarbeidet med aktuelle organisasjoner nasjonalt og støtte friluftsråd som engasjerer seg internasjonalt.

I prinsippprogrammet gis det et helhetlig bilde av både mål og strategier. 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.