1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Om arbeidsområdene

Om arbeidsområdene og de fire A-ene som er viktige for friluftrådenes arbeid

Disse vektes litt ulikt ut i fra friluftrådets karakter og beliggenhet.

  • Allemannsretten

  • Areal

  • Anlegg

  • Aktivitet  

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal arbeide for allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør. Hovedmålet er at FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet.

FL skal fungere som bindeledd der det er naturlig. Arbeidet skal bygge på at friluftsrådene er samarbeidsorgan forankret i kommuner og fylker. FL skal ivareta samarbeidet med aktuelle organisasjoner nasjonalt og støtte friluftsråd som engasjerer seg internasjonalt.

I prinsippprogrammet gis det et helhetlig bilde av både mål og strategier.