Naturlos

Naturlos 2024

Mange mennesker har behov for å gå tur sammen med andre - det gir trygghet og sosialt samvær. Mange steder i landet arrangeres turer som kalles Naturlosturer. De foregår på en fastsatt dato og har ofte et tema og en turleder - en Naturlos.

Naturlosene er spesialister på sine felt og deler av sin kunnskap med deltakerne. Turene arrangeres av mange forskjellige lag og foreninger og er ikke-kommersielle. Turkalendere lages av et friluftsråd eller en turistforening i samarbeid med tur-arrangørene.

Vi legger ut de Naturlosbrosjyrene som vi har tilgang til under, så kan du se om det er turer i nærheten av der du bor. 

Naturlosturene kan også gi god turinspirasjon. 

Midt-Agder 2024

Flere kommer (åpnes i egen fane som pdf)