Naturlos

Naturlos

Mange mennesker har behov for å gå tur sammen med andre - det gir trygghet og sosialt samvær. Mange steder i landet arrangeres turer som kalles Naturlosturer. De foregår på en fastsatt dato og har ofte et tema og en turleder - en Naturlos.

Naturlosene er spesialister på sine felt og deler av sin kunnskap med deltakerne. Turene arrangeres av mange forskjellige lag og foreninger og er ikke-kommersielle. Turkalendere lages av et friluftsråd eller en turistforening i samarbeid med tur-arrangørene. Vi legger ut de Naturlosbrosjyrene som vi har tilgang til under, så kan du se om det er turer i nærheten av der du bor. 

Mange naturlos-turer ligger også på http://www.godtur.no  så ta gjerne en sjekk her også for å finne gode turforslag der du er.

 

Naturlosturer 2021, flere kommer:

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.