1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Hvordan bygge/tilrettelegge

klopper Helgeland aug2017 AK tilpasset.jpg Klopping er ofte et effektivt tilrettelggingstiltak her fra Helgeland. 

Hvordan tilrettelegge

På våre sider om anlegg vil du finne m,ye praktiske råd og tips om tilrettelegging.
Tiltakene er beskrevet gjennom tekst, foto og arbeidstegning der det er aktuelt. Tilretteleggingstiltakene er i hovedsak samlet inn fra friluftsrådene og er tiltak disse bruker. Enkelte produkter som er relevante for tilrettelegging av friluftsområder er også presentert på sidene. Materialet er bearbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund.  Anleggssidene er beregnet på de interkommunale friluftsrådene, kommuner og organisasjoner som tilrettelegger for friluftsliv. Tiltaksbeskrivelse og tegninger kan nyttes til egenproduksjon, men materialet kan ikke brukes til kommersiell produksjon uten tillatelse fra den som har laget tegningene.