1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Bærekraft

bærekraftsmålene.jpg Hovedpunkter fra FL sitt innspill til handlingsplan for bærekraftsarbeidet i Norge

FL mener det er på høy tid og svært viktig at Norge nå konkretiserer en handlingsplan for oppfølging av FNs bærekraftmål. Vi viser her til Riksrevisjonens dokument 3:3 (2020- 2021) «Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål», der det påpekes at «Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, viser vår undersøkelse.»

Etter at Norge var pådriver da bærekraftmålene ble vedtatt, er det beklagelig at en ikke har tatt en tilsvarende ledende rolle i arbeidet med egen implementering.
Det må settes konkrete mål, identifiseres klare og målbare kriterier, arbeides systematisk med oppfølging og være et system for rapportering til Stortinget. I størst mulig grad mener vi en må benytte eksisterende statistikk og kriterier og sørge for systematisk oppfølging av disse i samarbeid med SSB.

FL mener at friluftsliv kan spille en vesentlig rolle i gjennomføring av flere av bærekraftmålene

Gjennom allemannsretten, god tilgang til naturområder og en levende friluftslivstradisjon, har friluftsliv en unik posisjon i det norske samfunn som bør utnyttes i arbeidet med bærekraftmålene og som vi kan formidle til andre.

Våre konkrete innspill finner du i vedlagt pdf som åpner i nytt vindu.