1. Hjem
  2. Tur- og kartportaler

Ut på tur Nordland aug 2017 AK tilpasset.jpg Tur- og kartportaler

Et turmål - er en inspirasjon for mange! 

Ut.no

Friluftsrådenes Landsforbund har inngått en samarbeidsavtale med DNT og Statskog for å utvikle og sikre at UT.no blir en enda bedre turplanlegger. Avtalen har felles drift og utvikling av UT.no som mål og friluftsrådene leverer innhold til sidene. 

Fakta om UT.no  

  • Lansert i 2008 som et samarbeid mellom NRK og DNT.  
  • I 2015 trakk NRK seg ut og siden har DNT driftet nettsiden alene.  
  • I 2017 fikk DNT en jubileumsgave fra Sparebankstiftelsen på 8 millioner kroner til videreutvikling av UT.no.
  • Høsten 2018 signerte Friluftsrådenes Landsforbund, Statskog og DNT en avtale om fremtidig drift og vedlikehold av UT.no. 
  • Nye UT.no lansert 23. januar 2019. 

Turregistreringsystemer

TellTur, StikkUt, UtiNORD og Perletur er friluftsrådenes systemer for elektronisk turregistering (og/eller postkassetrim der du skriver deg inn i en bok).

Kartverket har en egen tjeneste hvor du kan skrive ut gratis kart for det området du skal gå tur i. Du kan gå inn på Norgeskart.no . Her kan du skrive ut Norge 1:50 000 via funksjonen Mitt turkart. Ganske så enkelt klikk i kartet, og velg "Lag turkart"!

Vi du gå på tur med andre og kanskje lære noe på turen kan Naturlosturer være et alternativ.