Båtvrak i norsk natur er et stort problem landet rundt!

Husk at gamle plastbåter er spesialavfall når de er ferdig brukte og skal avhendes. Et tankekors. 

Hovedmålet for dette prosjektet er å redusere plastens ødeleggende virkning på miljøet. 

Delmålet for 2022 er å hente inn 1000 båtvrak som gir ca 2000 tonn plast som potensielt ellers ville havnet i naturen!

Friluftsrådene har fått mulighetene til å henge seg på et prosjekt som har som mål og fjerne flest mulige båtvrak som ligger rundt om i hele Norge. Her vil vi i et godt samarbeid kunne melde inn båtvrak som vi kjenner til eller som våre medlemskommuner kjenner til for å få de fjernet. 

plast og trebåt i fjellheimen også et problem foto Norscan.jpg
Problemet finnes overalt, her fra fjellheimen (foto Norscan) 

Prosjektet som friluftsrådene er med på er finansiert av staten v/ordningen for kasserte fritidsbåter og Handelens Miljøfond.

Alle friluftsråd er invitert med og vedlagte informasjon gir et godt bilde av hva som bør gjøres den dagen en ringer og sier at det ligger en plastbåt her og slenger, hva gjør vi? 

Her er en lenke til pdfen som åpner i et nytt vindu. 

Medlemskommunene til friluftsrådene vil også ha en viktig rolle å spille og mer informasjon finnes i vedlagte pdf. 

asgeir@friluftsrad.no kan også kontaktes om det er spørsmålk utover vedlagte pdf.