Turregistrering

Turregistering er populært i Norge og mange hundretusen mennesker deltar på ulike typer turregistreringsopplegg hvert år. Vi har valgt ut noen her som vi presenterer sammen med mange gode tips for å lykkes. Turregistrering og turkonkurranser krever en viss organisering med tekniske løsninger og motivasjon i bunn osv for å lykkes.
Nedover på denne siden vil dere finne tall som viser at mange har stor suksess med sine opplegg.
En god måte å motivere folk til egenorganisert aktivitet er å sørge for god tilrettelegging og informasjon om turmålet. I tillegg ser vi at god merking og at turmålene ligger i nærhet til der en bor er viktig.
Tallene vi har samlet inn viser at dette er tiltak som aktviserer svært mange.

Telltur

Telltur.JPG

Et lavterskel folkehelsetiltak som går ut på å finne turmål i 20 av Norgesfriluftsråds områder i regi av friluftsrådene.

Telltur er et viktig folkehelsetiltak i nærmiljøet
Dette er friluftsrådenes digitale postkassetrim. 
Telltur er gratis for deltakerne og legger opp til at brukere kan konkurrere mot andre eller seg selv.
Turmålene er gradert etter vår nasjonale standard som er beskrevet i merkehåndboka, det er flest enkle turer, men også en del som er gradert som røde eller svarte. 

  Flataker.jpg

Daglig leder Knut Erling Flataker (bildet) i Trondheimsregionens friluftsråd sier at i en av deres medlemskommuner Malvik, er dette et svært populært tiltak!
Og at de i 2021 hadde de 3 500 unike turgåere på 35 000 turer!
Imponerende tall fra en kommune med 14 500 innbyggere.


Alle skal med!
Flataker forteller videre at de i friluftsråd kommuniserer tydelig at målgruppene er alle generasjoner, telltur er motiverende på tvers av alder og er viktig tilbåde sosialt og for å koble innbyggerne på naturen og at Telltur også bidrar positivt til både bedre psykisk helse i befolkningen og er samtidig et viktig inkluderingstiltak.

Se #tellturskaun #tellturmalvik #utitrøndelag og mer om telltur på den nasjonale nettsiden www.telltur.no

Nasjonalt så hadde TellTur 23 000 registrerte deltakere som har gått 628 000 turer gått i 2021. En stor økning sammenlignet med 16800 deltakere med 379 000 turer som ble gått i 2020.

Populære Tellturmål! 
I 2021 hadde Telltur 2626 turmål hvor de mest ivrige turgåerne hadde besøkt over 600 av disse 2626 turmålene spredd over hele landet. 

Emneknaggene #telltur og #livifriluft brukes ofte for å løfte frem tiltaket

Sitat fra en trønder: 
-  
" dette er bare fantastisk og så trivelig - tusen takk ! "

Gode tips fra Telltur gjengen:

 • Sette av årlige midler til utvikling er viktig! Lett å bare tenke drift. 
 • Teknoligisk utvikling er helt vesentlig og viktig for å henge med, følg opp alle Google og Apple oppdateringer 
 • Brukervennlighet er viktig, lytt på brukere, les omtaler av App på nedlastingene hos Google og Apple 
 • Vær nøye med å følge retningslinjene til Google og Apple, trår en feil her så kan appen bli stengt!
 • La hjemmesiden være bærer av hovedinformasjonen og bruk proffe folk til å vurdere brukervennlighet. 
 • Folks iver etter å gå på tur støttes oppunder ved at folk trives best og blir motiverte mest å finne turmål i nærmiljøet

Kostnad bruker: Gratis
Kostnad administrator: Gratis
Kontaktinformasjon nasjonalt: Friluftsrådenes Landsforbund, e-post: asgeir@friluftsrad.no
Kontaktperson i Trondheimsregionens friluftsråd :
Daglig leder 
Knut Erling Flataker epost : knut-erling.flataker@trondheim.kommune.no

 

STIKK UT

stikkut.JPG

Stikkut er turregistrering i Møre og Romsdal og Heim kommune i Trøndelag.
Stikk UT! startet som et tiltak i Molde kommune i Friluftslivets år 2015.
Det ble etter hvert tatt over av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som spredde aktiviteten til alle sine medlemskommuner, samt Sunnmøre friluftsråd. Stikk UT! driftes av de to friluftsrådene i samarbeid med en Stikk UT! -kontakt i hver medlemskommunene. Kommunene har igjen hver sine Stikk UT! -grupper med frivillige som hjelper til med å skilte/merke og legge ut koder. Godt samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune om turportalen Morotur, hvor alle turbeskrivelsene legges inn er også viktig samarbeid.
I 2021 var det 24 kommuner med, med tilsammen 471 turmål.

Her er noen av de som gjør det mulig for folk å delta i et stort antall! 

Glade Stikk UT kontakter i Nordmøre og Romsdal friluftsråd.jpg
Turmålene er gradert etter nasjonal standard fra Merkehåndboka, det er flest grønne og blå turer, men også en del røde og 1-2 svarte. 

I 2021 var det registrert  49 729 deltakere på 1,2 mill turer. I tillegg har STIKK UT eget opplegg med ski- og vinterfotturer i vintermånedene.

Marte Melbø.jpg Marte Melbø (bildet) i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sier at noen av de viktigste suksesskriteriene for STIKK UT er at de tilrettelegger for enkle nærturer der folk bor, og at det er turer for alle. Alle innbygerne er målgruppen til dette tiltaket og vi når de ved å være synlige - via informasjonsskriv og kart som legges i postkasser, sosiale medier, fysiske skilt og brukervennlighet knyttet til selve turregistreringen. Melbø sier at de har er en stor suksess ved å gå over til app-løsning på turregistreringen!

Gode tips fra Stikkut gjengen:

 • Kontinuerlig midler til drift er viktig! 
 • Denne kontinuiteten er vestenlig og viktig for utvikling og drift!  
 • Brukervennlighet er viktig.
 • Da de lagde hjemmesiden brukte de en ekstern konsulent som hjalp til med å se og vurdere brukervennligheten. 

Noen gode tilbakemeldinger fra Stikkut brukere hentet fra brukerundersøkelsen  "Sulten og tørst men Stikk UT! først" fra 2015.

«Stikk UT er som et kinderegg, man får 3 gleder. Trim, treffer kjekke nye folk og man ser nye plasser.»
«Stikk UT har åpnet en ny verden med turmuligheter for meg. Her kan jeg finne mange nye og spennende turer innen relativt kort avstand.» 

Kostnad bruker: Gratis 
Kostnad administrator: Gratis
Kontaktinformasjon Marte Melbø epost: marte@stikkut.no

 

UT - Norges Turportal
web nye ut.no.JPG

 Ut.no og UT-appen er Norges største turplanlegger og et samarbeidsprosjekt mellom DNT, Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund.
Målet er å fremme et miljøvennlig, helsefremmende og sikkert friluftsliv. UT har en svært bred målgruppe, men primærmålgruppen er ferskingene.
Sekundærmålgruppe er de mer erfarne turgåerne og det har vært en solid økning av brukere de siste årene noe tallene under viser. 

Noen tall fra UT.no 

Brukere på UT.no: 

2021: 6,3 mill

2020: 5,9 mill

2019: 3,5 mill

Brukere på UT-appen (nedlastinger) 

2021: 622 000

2020: 559 000

Topp 10 turmål i 2021:

Uansett hvem du er eller hvor du bor hjelper UT.no deg med informasjon, inspirasjon og planlegging av små og store turer over hele landet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. Her finner du merkede ruter, turforslag, hytter og turmål, samt nyttige tjenester som gjør det enklere for flere å komme seg ut på tur.
Det er 12 000 turforslag, 1200 hytter og rundt 20 000 km merkede sommerruter over hele landet, digitalt turkart og mulighet til å planlegge sin egen tur.
UT.no er gratis å bruke og er i stor grad laget på dugnad av mange ulike aktører under vignetten  – av turfolk, for turfolk. 

Markedsføring i sosiale medier og emneknagger

Bruker i hovedsak #utno som emneknagg

Lenker til saker om ut.no på Facebook og Instagram:

På sosiale medier har UT.no et jevnt trykk gjennom hele året.  Det gir mye brukergenerert innhold sammen med innhold produsert av UT partnerne. 
Turforslag og turinspirasjon er gjennomgående tema. Også større kampanjer med betalt annonsering med tema som :
UT anbefaler, Signatur og/eller Historiske vandreruter har vært gjennomført.

Noen gode råd - utfordringer 

Den største utfordringen er god og kvalitetssikret innholdsproduksjon over tid. Opprettholde kvaliteten er helt vesentlig. En slik tjeneste er avhengig svært god innholdskvalitet sammen med et stort volum av innhold. 

UT har fokus på dette og har i 2022 fått på plass en ettårig prosjektstilling som skal følge opp dette.
Ut melder at dette arbeidet er svært ressurskrevende og anser dette som en av sine største utfordringer i tillegg til nok ressurser til teknisk drift og utvikling. 

UT.no som er et samarbeidsprosjekt mellom Friluftsrådene, Statskog og DNT er basert på at vi mener at det er viktig at friluftslivet  samarbeider tett for å få til de beste løsningene for turfolket i Norge og bidra til at flest mulig kommer seg ut av godstolen og i aktivitet.  

Sitat fra Tursøstre som UT gjengen er glade i:  
"UT-appen har gitt oss turtips til steder vi ikke visste om før. Den har turtips over hele landet." 

Kostnad bruker: Gratis
Kostnad administrator: Gratis.
Kontaktinformasjon: e-post:post@ut.no eller prosjektleder Marlen Knoph, marlen.knoph@dnt.no

 

Ti på topp
tipåtopp web.jpg

Dette er en digital turkampanje som arrangeres parallelt, over hele landet, fra april til oktober. Det var i 2021 hele 36 ulike lokale konkurranser. Deltakerne får tilgang til turbeskrivelser og digitale turkart, gjennom Ti på Topp-applikasjonen.
Det er premiering til alle som fullfører minimum 7 ulike turer (5 for dem under 17 og over 70 år). En deltar enten individuelt eller som del av et bedrifts-, venne- eller familielag. Det er også en rekke ulike kåring; sprekeste turgåer, beste turbilde, sprekeste turlag osv. 

Hver lokale kampanje har fra 12- 30 ulike turer, og de aller fleste opplever en kombinasjon av turer i nærmiljøet og noen turer litt lenger unna. Bedriftsidretten jobber nå med å bygge opp en egen vinterkampanje. Den er organisert på samme måte og arrangeres pr. nå på om lag 10 steder.

Det var i overkant av 30.000 påmeldte deltakere i 2021. Det har vært en betydelig årlig økning i antall deltakere de siste årene:

 •  26.700 i 2020 
 •  19.500 i 2019
 •  13.500 i 2018 

Av erfaring så registrerer ikke omlag 10 % av de påmeldte turer i kampanjen. En andel av disse har aldri kommet i gang med turgåingen, men de vet også at det er mange som bruker turbeskrivelsene og de digitale kartene uten å registrere turene sine.

Ti på topp markedsføres gjennom 36 ulike facebook-kanaler og 28 ulike instagramkanaler. www.tipåtopp.no er den nasjonale siden. I tillegg har hver kampanje sin egen konkurranseside.

Målgruppen er i hovedsak voksne, men har gjennom år erfart av sosial støtte og turfelleskap motiverer til fysisk aktivitet og friluftsliv. Med bakgrunn i dette har de valgt å fokusere på kollegaer, vennegjenger og familier som inspirasjon for å få voksne ut på tur. 

 Tiltaket markedsføres gjennom 36 ulike Facebook-kanaler. En for hver lokale kampanje. I tillegg er har vi om lag 28 ulike Instagramkanaler. 

Sosiale medier kanalene styres av 11 ulike bedriftsidrettskretser.

Eksempler på kanaler er:

Mange turmål

Tipåtopp har 36 kampanjer gjennomsnittlig med 15 turmål.
Altså til sammen over 500 ulike turmål. Vi har lokal statistikk pr turmål, men det er tidkrevende å sammenfattet alle tallene nasjonalt. I 2020 ble det registrert over 420.000 turer nasjonalt. Tallene for 2021 er ikke klare ennå (mars2022). I hver kampanje rullers om lag 30-40 % av turene fra år til år, noe om gjør det krevende å følge utviklingen til et turmål over tid. 

Rullering er viktig
Denne rulleringen gjøres hovedsakelig av to grunner: for å skåne mye brukte turmål mot slitasje, samt å tilby nyheter for å holde kampanjen relevant. Kretsene våre har fokus på å løfte frem lite kjente turmål for å sikre bærekraftig bruk av naturen.

Eksempler på noen godt besøkte turmål:

 • Kvamsåsrunden (Steinkjær) 8082 besøk
 • Tennebekktjørna (Bergen) 2078 besøk
 • Sarabråten (Oslo) 464 besøk 

Det er omlag 30 % barn under 16 år som deltar. Det er en hovedvekt av kvinner blant deltakerne (60 %). Og den gjennomsnittlige deltakeren er kvinne på 44 år. 

Kostnad bruker: Ja. 
Prisen varierer fra konkurranse til konkurranse. Gjennomsnittlig pris pr. deltaker ligger rundt 225 NOK for voksne, 100 NOK for barn. Våre om lag 500 frivillige deltar i hovedsak gratis, eller eventuelt betaler deltakeravgift frivillig.
Kostnad administrator: Ja.
Det er en ansatt i hver av de 11 kretsene som jobber en liten stillingsbrøk med dette og en nasjonal koordinator i ca. 20 % stilling.

Kontaktinformasjon: Jarle Blindheim, jarle.blindheim@bedriftsidretten.no; nettsiden www.tipåtopp.no

 

Stolpejakten

stolpejakten.jpg  

Et lavterskel folkehelsetiltak som går ut på å finne stolper angitt på ulike kart rundt i Norge. Tiltaket markedsføres gjennom media, digitale plattformer og noe oppsøkende virksomhet. En av deltagerne sier: «Stolpejakten har fått meg opp av godstolen. Legen har sagt at etter jeg startet med Stolpejakten, kan jeg kutte ut de meste av mine medisiner».

Målgrupper
Målgruppe er alle, men ca 22 % var mellom 10 og 20 år av de som deltok i 2020.

Stolpejakten Sprek William - foto Frode Klevrud Gjøvik.JPG

Deltakere

 • 234 000 deltakere i 2021 
 • 186 000 deltakere i 2020 
 • 99 000  deltakere i 2019

Markedsføring
Tiltaket markedsføres gjennom media og digitale plattformer, samt noe oppsøkende virksomhet.

Sosiale medier
Har egen gruppe på Facebook med nær 14000 medlemmer

Sitat fra en stolpejeger
"Stolpejakten har fått meg opp av godstolen. Legen har sagt at etter jeg startet med Stolpejakten, kan jeg kutte ut de meste av mine medisiner"

Tips eller grunnen til at det fungerer så godt

 • Folk synes det er spennende og gøy å finne stolper
 • Appen er enkel å bruke
 • Det er gratis

Største utfordringen er å finne fiansering.  

Kostnad bruker: Gratis

Kostnad administrator: Ja. 
Arangøravgiften varierer etter antall kart man skal ha tilgjengelig i appen.

 

Kontaktinformasjon Arnfinn Pedersen, arnfinn@stolpejakten.no, hjemmeside www.stolpejakten.no

 

 

Naturmøteplass? Finn en ekstern-

Likeverdige i friluftsport