Plastic fantastic!

Her vil vi legge ut lenker til relevante fagmiløjører, prosjekter etc for å bidra til å øke kunnskapsnivået om et vår tids største kilder til forurensning; plast. 

Hvem

Hva og når

Hvor

 

SINTEF. Blogg om plast og måten vi behandler og bruker den på? Visste du at handlenettet i bomull som du bruker i stedet for plastposen må brukes 131 ganger før det gir et pluss regnskapet sammenlignet med engangsplastposen?  


2018 

SINTEFs blogg om marin forsøpling og spesielt plast

Det overordnede målet med denne rapporten er å belyse marin forsøpling som miljøproblem.

Rapport - 2015

Miljødirektoratet

Miljolare.no er et hjelpemiddel for å støtte opplæring i bærekraftig utvikling på alle klassetrinn fra grunnskolen til videregående opplæring.

 

Undervisning 2017

Alle aktivitetene er knyttet til læreplanene. De kan benyttes innenfor fag, men er også et nyttig verktøy for prosjektarbeid i skolen.

Ved Nord universitet har tre ansatte gått sammen om et tverrfaglig prosjekt som skal gi kunnskap om marin forsøpling til barn i alle aldre – og til voksne.

Undervisning - 2016

Ved hjelp av et tilpasset undervisningsopplegg og ulike workshops settes rydding av søppel inn et pedagogisk rammeverk med definerte læringsmål.

NTNU-studenter har i team arbeidet fram fem forslag for å redusere forsøpling og plastforbruk.

Gode råd - 2017

Blogg NTNU


Martin Wagner NTNU har, sammen med Scott Lambert fra Goethe University Frankfurt am Main, samlet utfordringer og løsninger knyttet til plastforurensing i ferskvann

Forskning - 2017

Nesten all forskning om plastforurensning i vann, handler om havet. Men det største problemet er plasten som havner i ferskvann, mener NTNU-biolog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.