1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Skole og barnehage

Skole og barnehage

Friluftsrådene og Friluftsrådenes landsforbund arbeider med å gjøre det enklere for skoler og barnehager å bruke mer tid utendørs. Ute er det enkelt å drive med variert morsom aktivitet og virkelighetsnær læring. Mange av erfaringene og kunnskapen barn skal sitte igjen med etter barnehagetiden og skoleårene kan læres ute. I tillegg gir utetid en rekke fordeler for helse og sosiale relasjoner.

Humle Ishavskysten friluftsråd

Fordeler med å legge undervisningen ut

Friluftsrådene og Friluftsrådenes Landsforbund har i en årrekke arbeidet for å gjøre det enklere for skoler og barnehager og bruker mer tid ute og at utetiden skal ha høy kvalitet. Utendørs aktivitet trenger ikke bare å være lek, men det er også mange fordeler med å legge undervisningen ut. Det finnes fire hovedfordeler med å legge undervisningen ut: 

- Mer virkelighetsnær læring

- Mer fysisk aktivitet

- Enklere å knytte sosiale bånd

- Naturopplevelser og miljøbevissthet

Tilbud til skoler og barnehager

For noen pedagoger i barnehager og skoler er det selvsagt å bruke naturen som læringsarena, men vi vet at det også finnes utfordringer. Derfor har friluftsrådene ulike tilbud for å senke terskelen for å være mer utendørs på skolen og barnehagen. Friluftsrådene har litt ulike tilbud til skoler og barnehager, men i hovedsak dreier det seg om kurs og opplæring av personale, utlån av utstyr, hefter med undervisningsopplegg og aktivitetstips og aktivitetsdager med elever. 

Se her for å lese enda mer om tilbudet til barnehager

Stedsbasert læring

Det er flere dimensjoner til læring. Hva skal læres? Hvorfor skal det læres? Hvordan skal vi lære? Og enda en dimensjon - Hvor skal undervisningen foregå. Vi ønsker virkelighetsnær læring, da er det viktig at undervisningen foregår i virkeligheten. Mange lærere vet om noen steder rundt sin egen skole eller barnehage som er gode steder for å leke og lære. Med det digitale verktøyet stedsbasert læring kan vi dele denne kunnskapen slik at enda flere får vite om de beste lærestedene. Verktøyet fungerer slik at man legger inn hvilke steder som egner seg for hvilke undervisningsopplegg i en digital kartportal. På denne måten kan alle pedagoger i område se hvilke steder som egner seg for undervisning i sitt nærmiljø. 

Se her for å finne ut mer om stedsbasert læring

Tips og undervisningsopplegg

Ønsker du å få tips til konkrete undervisnings opplegg for barnehager og skoler følg denne linken for å laste ned eller bestille materiell.