Undervisningsidéer

 

Friluftsrådene har siden 1999 samarbeidet om å lage undervisningsideer til bruk i barnehage, grunnskole og SFO.

Undervisningsideene skal gi de ansatte inspirasjon til uteaktiviteter og uteundervisning i alle fag i all slags vær, til alle årstider og i ulike landskap.

Her finner du noen ideer:

Naturen som læringsarena - Undervisningsideer 1-10 trinn.

Vi har undervisningsideer som er koblet mot aktuelle kompetansemål for hele grunnskolen (1-10  trinn) og VG 1. Heftene er delt inn i 7 emner, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving, Naturfag, Norsk, Matematikk og Samfunnsfag. Oppleggene kan kopieres direkte eller brukes som inspirasjon. Bestill dem her eller last dem ned gratis fra våre nettsider! forside mindre[6].jpg

Naturen som læringsarena - Naturfag
Naturen som læringsarena - Samfunnsfag
Naturen som læringsarena - Norsk 
Naturen som læringsarena - Matematikk
Naturen som læringsarena - Kroppsøving 
Naturen som læringsarena - Mat og helse 
Naturen som læringsarena - Kunst og håndverk 

 

 

Høsting – en smak av tradisjon og muligheter!Høstingshefte.JPG

«Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» er et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer og oppskrifter for hvert tema. Formålet med heftet er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning. 

Den trykte utgaven av heftet bestiller du ved å sende en mail til post@friluftsrad.no. til en pris av NOK 200,- per eksemplar. 

Boka i sin helhet kan du også laste ned her: Høsting - en smak av tradisjon og muligheter

Innledende del: Fra Norge til Afrika (kortversjonen) 

Litt inspirasjon kan du finne her ved å se på noen videoer som vi har fått laget i forbindelse med heftet.  film logo.jpg

 

Her kan du laste ned undervisningsopplegg etter klassetrinn:

Undervisningsopplegg 1.- 4. trinn

Undervisningsopplegg 5. - 7. trinn

Undervisningsopplegg 8. -10. trinn

Undervisningsopplegg Vg1  

Her kan du laste ned undervisningsopplegg etter tema:

Undervisningsopplegg Bær

Undervisningsopplegg Urter

Undervisningsopplegg Sopp, lav og mose

Undervisningsopplegg Trær

Undervisningsopplegg Mat i fjæra

Undervisningsopplegg Fisk i hav og vassdrag

Undervisningsopplegg Vilt, jakt og fangst

Idearkene etter tema:

Ideark Bær

Ideark Urter

Ideark Sopp, lav og mose

Ideark Trær

Ideark Mat i fjæra

Ideark Fisk i hav og vassdrag

Ideark Vilt, jakt og fangst


Publikasjonen har blitt utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund på oppdrag fra Miljødirektoratet. De to lærerne Inger og Kristine Monsen har utarbeidet undervisningsoppleggene, samt idearkene. Alt innhold er tilpasset læreplanen og har bærekraft, allemannsretten og fysisk aktivitet i fokus. Videre har Salten Friluftsråd og Polarsirkelen Friluftsråd bidratt til kunnskap om allemannsretten og stedsbasert læring.

 

Videoene kan fungere godt som en inspirasjon til hvordan tematikken kan gjøres levende og bra. 

 Om livet i fjæra!

Video  om å høste sopp

Video om rognebær

 Video om krøkebær

 

 

Hvis du ønsker å bestille flere ulike hefter, vennligst beskriv bestillingen i tekstfeltet merket "annen melding".

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.