1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Prinsipprogram

Prinsipprogram 2014-2019

 

Visjon:

"Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle"

Slagord:

Vi har RÅD til friluftsliv

Vi sitter inne med kunnskap om å være ute

Vi setter lavterskel friluftsliv høyt

Lokal forankring - sentral kontakt

Vi gjør Norge grønnere

Vi åpner for friluftsliv

 

Virksomhetside:

Friluftsrådenes Landsforbund skal arbeide for allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør.

Friluftsrådene skal ivareta friluftsoppgaver for medlemskommunene og styrke friluftsarbeidet i sine regioner i nært samarbeid og forståelse med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner.

 

Omdømmeverdier: 

- ubyråkratisk og rsultatorientert - kort vei fra idé til handling

- samarbeid og samhandling - en utstrakt delingskultur

- åpen og inkluderende internt og eksternt - vi gjør andre gode

- positivitet, trivsel og engasjement

- kunnskapsbasert, natur- og miljøvennlig

- viktig samfunnsaktør - innen friluftsliv, folkehelse og læring i friluft

 

Hovedmål:

FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom egne tiltak.

 

 Last ned en pdf versjon av hele prinsipprogram 2014-2019 ved å følge lenken her.

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.