1. Hjem
 2. Om FL
 3. Dette skal vi jobbe med kommende periode og statistikk

Dette skal vi jobbe med kommende periode og litt statistikk fra friluftsrådene og andre

Hovedsatsinger 2020-2021

 • Flere medlemskommuner i friluftsråd 
 • Følge opp Handlingsplan for fysisk aktivitet
 • Revidere læringsoppleggene "Læring i friluft" 
 • Friluftsliv i statsbudsjettet
 • Grønn og bærekraftig turisme.
 • Følge opp ut.no og samarbeidet med DNT og Statskog
 • Kampen mot marin forsøpling
 • Arrangere flere Friluftsskoler
 • Digital drifts- og forvaltningsløsning for friluftslivsområder
 • Sti-satsing sammen med DNT
 • Friluftsporter som fellessatsing.
Hovedtall fra 2024
0
Friluftsråd
0
Medlemskommuner
0
På turregistrering
0
Kursdeltakere
0
Friluftsområder forvaltes

Tall fra SSB

Vi blir flinkere til å bevege oss generelt. Denne rapporten tar for seg resultater fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser som er gjennomført omtrent hvert tredje år fra 1997 til 2014. Trening er blitt mer vanlig i alle aldersgrupper mellom 16 og 79 år. Kvinner og menn trener nesten like mye. Blant dem med høy utdanning er andelen som trener størst. En stor del av befolkningen deltar på fotturer og skigåing i løpet av et år. Mange driver med jogging, svømming og sykling.

 • 17 prosent av innvandrerne fra Asia, Afrika og Latin-Amerika opplyser at de trener sjelden eller aldri.
 • Innvandrere fra EU, USA og Canada har et treningsmønster som ligner det vi finner i resten av befolkningen. I begge disse gruppene svarer 9 prosent at de trener sjelden eller aldri.
 • Blant barna er det flest som trener sykling, svømming og skiløping.  

Du kan lese hele rapporten her på SSBs hjemmesider (ekstern lenke) 


Miljødirektoratet

Miljøstatus fra Miljødirektoratet samler mye ulik informasjon fra mange offentlige registre også om nordmenns deltakelse i friluftslivet. 
Åtte av ti av oss går på tur, og vi gjør det i gjennomsnitt to ganger i uka. Hvor mye vi deltar i friluftsliv er blant annet avhengig av utdanning og inntekt. Deltakelse i enkle friluftslivsaktiviteter – som spaserturer og fiske – er jevnest fordelt i befolkningen.Tilgangen til friluftslivsarealer er avgjørende for friluftslivet - både i byer, strandsonen, markaområder og større skog- og fjellområder. At områdene har visse kvaliteter, som for eksempel fravær av støy og søppel, har også stor betydning for bruken.
Mye intressante tabeller og statistikk finnes på deres hjemmesider (ekstern lenke).