1. Hjem
  2. Om FL
  3. Statistikk

Statistikk fra friluftsrådene og andre

Noen tall fra friluftsrådene i 2018!
0
Medlemskommuner
0
Barn på friluftsskole
0
brygger hvor vi har ansvaret
0
mennesker med på åpne turer
0
friluftsområder hvor vi har ansvaret

Tall fra SSB

Vi blir flinkere til å bevege oss generelt. Denne rapporten tar for seg resultater fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser som er gjennomført omtrent hvert tredje år fra 1997 til 2014. Trening er blitt mer vanlig i alle aldersgrupper mellom 16 og 79 år. Kvinner og menn trener nesten like mye. Blant dem med høy utdanning er andelen som trener størst. En stor del av befolkningen deltar på fotturer og skigåing i løpet av et år. Mange driver med jogging, svømming og sykling.

  • 17 prosent av innvandrerne fra Asia, Afrika og Latin-Amerika opplyser at de trener sjelden ellr aldri.
  • Innvandrere fra EU, USA og Canada har et treningsmønster som ligner det vi finner iresten av befolkningen. I begge disse gruppene svarer 9 prosent at de trener sjelden ellr aldri.
  • Blant barna er det flest som trener sykling, svømming og skiløping.  

Du kan lese hele rapporten her på SSBs hjemmesider (ekstern lenke) 


Miljødirektoratet

Miljøstatus fra Miljødirektoratet samler mye ulik informasjon fra mange offentlige registre også om nordmenns deltakelse i friluftslivet. 
Ni av ti av oss går på tur, og vi gjør det i gjennomsnitt to ganger i uka. Hvor mye vi deltar i friluftsliv er blant annet avhengig av utdanning og inntekt. Deltakelse i enkle friluftslivsaktiviteter – som spaserturer og fiske – er jevnest fordelt i befolkningen.Tilgangen til friluftslivsarealer er avgjørende for friluftslivet - både i byer, strandsonen, markaområder og større skog- og fjellområder. At områdene har visse kvaliteter, som for eksempel fravær av støy og søppel, har også stor betydning for bruken.
Mye intressante tabeller og statistikk finnes på deres hjemmesider (ekstern lenke). 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.