1. Hjem
  2. Om FL
  3. Digitale løsninger
  4. For intern bruk hjelpesider

Her finner du som ansatt i friluftsrådene informasjon om og lenker til hjelpesider for våre digitale plattformer til venstre 

Forvaltningsløsningen

Målet med forvaltningsløsningen

  • Støtte og hjelp for å vise frem eget arbeid og håndtere arbeidsflyt 
  • Skape en felles hukommelse og virkelighetsbeskrivelse, Info oppdateres et sted – på hovedlageret 
  • Økt relevans gjennom forenklet rapportering og eksport av data (friluftsinfo) bygge tillit 
  • Gi folket info om det vi driver med på en enkel måte
  • Løfte frem tilretteleggingstiltakene – øke motivasjonen for friluftsliv
  • Bestemme eget omdømme dvs med ord (kartbasert) som beskriver merkevaren

Slik er strukturen
Forvaltningsløsning med lenker.JPG

 

Slik kan du bruke løsningen:
forvaltningsløsning foto.png

Første video om hvordan bruke forvaltningsløsningen

Noen nyttige lenker:
Bruk av av kart og beregning av avstand og tid med en nettbasert løsning hos friluftslivsnett