1. Hjem
  2. Om FL
  3. Forvaltningsløsning
  4. For intern bruk hjelpesider

Her finner du som ansatt i friluftsrådene informasjon om og lenker til videohjelpesider for våre digitale plattformer 

Forvaltningsløsningen

Målet med forvaltningsløsningen

  • Støtte og hjelp for å vise frem eget arbeid og håndtere arbeidsflyt 
  • Skape en felles hukommelse og virkelighetsbeskrivelse, Info oppdateres et sted – på hovedlageret 
  • Økt relevans gjennom forenklet rapportering og eksport av data (friluftsinfo) bygge tillit 
  • Gi folket info om det vi driver med på en enkel måte
  • Løfte frem tilretteleggingstiltakene – øke motivasjonen for friluftsliv
  • Bestemme eget omdømme dvs med ord (kartbasert) som beskriver merkevaren

Slik er strukturen
digital struktur FL.JPG

 Slik kan du bruke løsningen:
forvaltningsløsning foto.png

Første video om hvordan bruke forvaltningsløsningen

Noen nyttige lenker:
Bruk av av kart og beregning av avstand og tid med en nettbasert løsning hos friluftslivsnett

Telltur

TellTur er en nasjonal portal for elektronisk turregistrering som er utviklet i samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og et utvalg av friluftsråd.Her kan turgåere registrere sine besøk til turmål og holde oversikt på hvordan egne og andres poeng samles opp gjennom sesongen.

Får du mange brukerspørsmål i ditt friluftsråd? Sjekk om du finner svar på hjelpesidene vi har utviklet, du finner de her bak lenken. 
Du kan se dine brukerdata i ditt råd her som superbruker ved å gjøre som bildet under i forvaltningsløsningen:
Brukerdata i Telltur retusjert.jpg  


Hvilke epost har bruker og evt hvilket tilhørende nickname

Nå kan du selv som administrator selv å sjekke telltur brukerne, hvilke eposter og tilhørende nickname som er registrert og om de er hovedbruker eller tilknyttet familiemedlem/ekstra turgåer. Disse vises også i nedtrekkliste under hovedmedlem i resultatlister.  
Dersom en person ikke lenger har tilgang til sin epost må han registrere seg på ny med en epost han har tilgang til.
Dersom det er en stund siden man har brukt telltur har man uansett ikke registrert turer eller mistet noe fra 2018.

  Sjekke registreerte brukere foto retusjert.jpg

 

Ellers kan du i vedlagte hjelpedokument (lenke) som Ishavskysten har gjort en stor jobb med lese mer om hvordan du: 

A. Legger inn nytt turmål, eller endrer eksisterende turmål 

B. Legger inn parkering for turmålet 

C. Legger inn turrute/sti for turmålet, inkludert legge inn sporfil (GPX, KLM, DFX eller SOSI-fil)

Her finner du også pdfen med veiledning: Telltur slik gjør du. 

Video som viser hvordan du legger inn turmål 

 Video CMS (dvs publiseringsverktøyet) for Telltur altså hvordu du oppdaterer dine sider på Telltur

Forvaltningsløsningen som ligger bak Telltur gir deg mange muligheter for å ta ut lister på det du ønsker i ditt råd.
I en video som er sendt rådene (superbruker) via Dropbox i mail 12.juni ser du mer forklaring på hvordan. 

Stedsbasert læring

Stedsbasert læring er en metode for å lokalisere og ta i bruk læresteder som gir relevante og virkelighetsnær læring. Lang og kjedelig definisjon kanskje, men like fullt et digitalt verktøy som nettopp kan ta elevene ut vekk fra skjermen og inn i naturens verden. Opplegget for stedsbasert læring innebærer i korthet at skoler kan registrere sine læresteder i nærmiljøet og laste opp undervisningsopplegg og foto knyttet til disse. Målet er å senke terskelen for å ta naturen i bruk som læringsarena ved at undervisningsopplegg er lett tilgjengelig for alle lærere på skolen. 

Verktøyet gir læreren mulighet til å registrer undervisningsopplegg i geografisk punkter, områder, linjer i basert i vår kartbaserte forvaltingsløsning for friluftsinformasjon.  

Målgruppe for løsningen er skoler og lærere i hele landet også Sverige for de som har grensesamarbeid

I videoen under vises hvordan løsningen enkelt kan brukes.

Husk også at løsningen er kun for skoler som ligger i de friluftsrådenes områder som har bestilt løsningen. 

I løsningen får lærer får ident og kan fritt redigere egne opplegg, men ikke andres. Hver skole får en hovedadmin bruker som kan endre alle opplegg osv som skolens lærer har lagt ut. Sentral brukerinnlogging. 

Alle kan se løsningen, men for å editere må du være innlogget. 

Publisering av opplegg krever innlogging:

Oppleggene er enten synlig for alle, synlig kun for skolen og har mulighet for å lagre utkast/publisere senere. Friluftsråd/FL har også superbruker

Mal for registrering av opplegg

Registreres i geografisk punkt,område,linje , klassetrinn (huk av)og flere trinn. Årstid (Huk av) Sommer, høst, vinter, vår. Mulighet for å huke av flere. Fag (Huk av) Mulighet for å huke av flere

Fritekstfelt: 

o             Tittel på opplegget

o             Må kunne registrere lokalt stedsnavn (Noen steder har lokale navn som ikke framgår av kartgrunnlaget)

o             Utstyr

o             Beskrivelse av opplegg (mulighet for å skrive hele eller et kort sammendrag av opplegget)

o             Kompetansemål (– henvisning til læreplan i fag på udir.no) og/eller læringsmål

o             Tidsbruk

Tilleggsfunksjoner:

o             Last opp fil/opplegg: Bilder (flere) Både av stedet og/eller bilde av opplegg skrevet for hånd       Dokument/pdf (opplegg hvis man har skrevet i word el) URL-lenke (Vise til opplegg hvis det ligger på et annet nettsted, eks et av våre opplegg på læring i friluft)

1)            Søkefunksjon: Mulighet for å søke opp andre opplegg hvis man ønsker tips (med utgangspunkt i de obligatoriske feltene) som fx  lærestedtype, klassetrinn,  årstid, fag, tidsbruk 

 

Gir også mulighet til å finne alle opplegg ved å lete på norgeskart, zoome inn på området, klikke på avmerkede punkter.  Mulighet til å lagre «mine favoritter», eller enkelt å kunne legge i egen kalender, eksportere til lokal læreplan og selvfølgelig mulighet å skrive ut opplegget. 
Video:

 

Godtur (samarbeidsprosjekt med Statskog)

 Her vil det komme mer etterhvert som vi har kommet et stykke på vei med en oppdatert versjon av Godtur

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.