Strandryddeuken 5.-20. september
- med den store strandryddedagen 19.september!

Strandryddeuka 20 kalenderbilde.JPG

Strandryddeuka har mange typer aktiviteter i et sterkt mangfold som viser hvor sterkt ryddeaksjoner og engasjement for naturen står i Norge. Hvert år deltar mange titusen mennesker i aksjoner for å rydde og samle søppel. Det kanskje mest effektive våpenet vi har i kampen mot plast i havet. Strandryddedagen som i år har 10-årsjubileum er en viktig dag 19.september i år flyttet til høsten for første gang . Og vi hyller det nordiske samarbeidet med en felles strandryddedag i Norden 5. september. 

10 års jubileum

Strandryddedagen den 19. september markerer 10 års jubileum i år og hvert år deltar tusenvis av frivillige. Det er all grunn til å rette en stor takk til alle som har bidratt og som bidrar med arbeidsinnsats, engasjement, støtte og tillit slik at strandryddedagen har blitt det den er, en stor manifestasjon av kampen mot plastforsøpling spesielt og en sterk kobling til naturen.  FL har i mange år støttet opp under Hold Norge Rents viktige koordinerende arbeid og friluftsrådene er viktige hubber for frivilligheten landet rundt. Men vi vil også trekke frem de ansatte i HNR som hver på sin måte er med på å holde kurs og glød, men uansett vi har ikke kommet dit uten alle de frivillige som gjør et lføt sammen. 

Rydde app og web
Rydde (1).JPG

Vi vil også bruke litt plass her til å trekke frem Rydde både app og web side som nå er verktøyet vi vil at alle skal bruke i sine ryddeaksjoner.
Det er et kvantesprang som er gjort de siste årene med å få på plass denne, bygd på det årelange arbeidet Hold Norge Rent har gjort med det som engang het Ryddeportalen. Dette digitale verktøyet er gull og vil gi offentligheten, de bevilgende myndigheter og de frivillige en mye bedre mulighet for å gjøre ryddeaksjonene enda mer effektive. Friluftsrådene støtter opp under dette arbeidet aktivt og vi er både stolte og glade for at dette er bygd på samme teknologi som vi bruker i våre forvaltningssystemer. Rydde har blitt til i et godt samarbeid mellom Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent.
Ta den i bruk! 

Du får refundert dine kostnader

Refusjonsordningen for utgifter knyttet til opprydding av eierløst marint avfall, nytt av året er at søknadene fylles ut og sendes direkte fra Rydde. Refusjonsordningen for marint avfall er for alle som har hatt utgifter til transport og/eller behandling av eierløst marint avfall eller transport av frivillige til/fra ryddeaksjoner. Avfallet må være samlet inn på frivillig basis, og ryddeaksjonene må være registrert i Rydde (tidligere Ryddeportalen).

 

Strandryddeuka med temadager til inspirasjon!

Du velger selv hvilken dag du ønsker å rydde, og vi håper temadagene kan være til inspirasjon:

  • Mandag 14 september rydder vi  på hjemmebane: I samarbeid med Norges Idrettsforbund oppfordrer vi lag og foreninger til å arrangere ryddeaksjon på sin idrettsbane. Sammen tar vi en for laget og støtter opp under den nasjonale dugnaden (alt. kampen) mot forsøpling.
  • Barnas dag 15sept .jpg
  • Barnas dag tirsdag 15 september: Vi ønsker skoler, barnehager, barn og unge velkomne til å markere barnas egen ryddedag! Gratis ryddeutstyr til barn er tilgjengelig i Rydde/ Ryddeappen.
  • Onsdag 16.septemeber rydder vi på land: en dag med fokus på ryddeaksjoner i innlandet og langs vassdrag og innsjøer, elver og i byrommet. For å bli med kan du ta #5forhvalen eller organisere ryddeaksjon i Rydde / Ryddeappen.
  • Torsdag 17.september få med deg dine kollegaer og ta en runde der du jobber. Mange arbeidsplasser ønsker å ta i et tak for naturen og vise at de støtter opp under den nasjonale dugnaden mot forsøpling. Ta med kollegene i lunsjen og rydd utenfor kontoret, eller arranger en ryddeaksjon med jobben. Bruk Rydde / Ryddeappen for å komme i gang!
  • Fredag 18.september er det dykkerne som trør til med dykkeaksjoner & vasseaksjoner: Det finnes utrolig mye søppel på havbunnen og derfor inviterer vi til rydding under vann og vasseaksjoner for de uten dykkerutstyr. NB! Rydding under vann krever spesiell tillatelse. Ta kontakt med den lokale dykkeklubben for mer informasjon.
  • Søndag 20.september rydder vi mikroplast og småsøppel: Søppel og små plastbiter som blir liggende kan skade dyrelivet, spre miljøgifter og være helseskadelige for både dyr og mennesker. Derfor må vi også plukke de små bitene.
  • Strandryddedagen: Markeres den 19. september, den startet i 2011 og markeres for tiende gang i 2020. Hvert år deltar tusenvis av frivillige. Bli med du også! Slik gjør du
    Strandryddeuka_2020_egen_ryddeaksjon.png