Plastic fantastic og annen forsøpling!

Her vil vi legge ut lenker til relevante fagmiljøer, prosjekter, artikler etc for å bidra til å øke kunnskapsnivået om en vår tids største utfordringer, forsøpling av naturen og spesielt plast både marin forsøpling og forsøpling andre steder som i bekker og innsjøer i innlandet. Og hva med nærfriluftslivet? Blir det påvirket av forsøpling? 

Hvem

Hva og når

 

Hvor

 

Hvem har forsøpla? - En guide til hvordan spore kilder og jobbe mot forsøpling. Naturvernforbundet har lang erfaring med å spore og stoppe punktkilder til forsøpling. Her deler vi noen tips og triks om hvordan. Marin forsøpling og eierløst avfall er et komplekst problem. På den ene siden handler løsningen om å rydde opp det avfallet som allerede er der. Og hvor finner du søppel? Bare langs kysten? Langs vassdrag? I nærområdet til byen? Les mer bak lenken. 

Hvem forsøpler og hvor? 

Naturvernforbundet

Ny viten om plast og fotosyntesen mai 2019

Forskere har oppdaget en hittil ukjent effekt av plastforurensningen av verdenshavene.

Verdens forbruk av plast har eksplodert på 20 år. I dag produseres det årlig 325 millioner tonn på verdensbasis, hvorav 8–13 millioner tonn ender i verdenshavene.

Fra tidligere vet man at plasten blant annet tar livet av fisk, fugler, havskilpadder og koraller. Men det finnes nesten ingen kunnskap om hvordan plasten i verdenshavene påvirker fotosyntetiske bakterier som er helt på bunnen av den marine næringskjeden. 

I en ny rapport fra Universitetet i København og Macquarie University i Australia at plastforurensning i havene også skader de livsviktige bakteriene Prochlorococcus, skriver Danmarks Radio (DR).

Disse bakteriene er blant de minste levende organismene i havene, og har ikke bare en stor betydning for havenes helse, men også for alt liv over havoverflaten.

De er utrolig viktige. De produserer opp til ti prosent av all oksygen. Så hver 10. gang vi puster inn kan vi takke disse bakteriene for oksygenet. 

Vi kan se en svekkelse i veksten av disse bakteriene når de blir utsatt for kjemikalier som kommer fra plastavfallet. 

Og vi kan se at de produserer mindre oksygen, sier postdoktor Verena Schrameyer ved Biologisk Institutt ved Universitetet i København til DR.

Følg lenken for å lese rapporten. 

Ny viten om plast og fotosyntesen fra Universitetet i København og Macquarie University i Australiamai 2019

 

 

 

 

Lenke til Nature

Plast, plast, plast: Et unikt materiale som holder maten frisk og tilgjengelig i de fleste redskaper du bruker på en dag. Men plast er også hatet. Det fyller søppelkassen og forurenser havene hvis du kaster den i naturen. Og selv om du gjør en innsats, sorterer og sender søppel for resirkulering, er noe plastavfall umulig å konvertere til ny plast fordi den består av mange små og store molekyler med forskjellige egenskaper. Molekylene - polymerer og monomerer - må skilles før de kan brukes til å lage ny plast. Og i denne artikkelen forklarer Kristoffer Almdal, professor ved Institutt for kjemi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) hvor komplisert denne prosessen er. Han sier at ideen om sirkulær bruk er sympatisk, men at det er store utfordringer knyttet til prosessen. 

 

 Artikkel fra dansk vitenskab mai 2019 Websidene til danske vitenskab
 Studier anslår at maksimalt 9% av all plast som noen gang er produsert, har blitt resirkulert, med ytterligere 12% forbrent, og det meste er bare produsert de siste tiårene (Jambeck et al., 2015). Hvis ingen tiltak blir truffet, vil resten fortsette å forurense vårt miljø i store landfyllinger, deponier eller som lekkasjer til verdens hav.  GRID Arendal 2019  Styring av grenseoverskridende handel med plastavfall 
"Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste"
Orginal forskningsartikkel: (på dansk over)
Closed-loop recycling of plastics enabled by dynamic covalent diketoenamine bonds 

Publisert i Nature Chemistry · April 2019

Web:Nature Chemistry · April 2019

Stortinget har vedtatt at det fra 1. januar 2019 innføres regler om at fotballbaner må ha riktig utstyr for å samle opp granulat. Men hvordan skal dette gjøres i praksis? Gummigranulatene som benyttes på kunstgressbaner i Norge kan skille ut farlige kjemikalier. Nye studier viser viser potensielt alvorlige effekter på smådyr som lever i sjøvann, ferskvann og jord.

2019
Lisbet Sørensen
Forsker i avdelingen 
Miljø og nye ressurser SINTEF Ocean

Miljø og nye ressurser SINTEF Ocean

Plastic in the European Arctic. Rapport fra Polarinstiuttet viser at det er plast i alle størrelser overalt i Arktis og i Svalbardområdet. Mikroplasten er det mye av. Det er spesielt mye i mikroplast havis viser rapporten.

Rapport Norsk Polarinstitutt. 2018

Plastic in the European Arctic
 Strandrydderaporten til Hold Norge Rent (siste 2017)

2018 

Hold Norge Rent rapport 2017

 

SINTEF. Blogg om plast og måten vi behandler og bruker den på? Visste du at handlenettet i bomull som du bruker i stedet for plastposen må brukes 131 ganger før det gir et pluss regnskapet sammenlignet med engangsplastposen?  


2018 

SINTEFs blogg om marin forsøpling og spesielt plast

Det overordnede målet med denne rapporten er å belyse marin forsøpling som miljøproblem.

Rapport - 2015

Miljødirektoratet

Miljolare.no er et hjelpemiddel for å støtte opplæring i bærekraftig utvikling på alle klassetrinn fra grunnskolen til videregående opplæring.

 

Undervisning 2017

Alle aktivitetene er knyttet til læreplanene. De kan benyttes innenfor fag, men er også et nyttig verktøy for prosjektarbeid i skolen.

Ved Nord universitet har tre ansatte gått sammen om et tverrfaglig prosjekt som skal gi kunnskap om marin forsøpling til barn i alle aldre – og til voksne.

Undervisning - 2016

Ved hjelp av et tilpasset undervisningsopplegg og ulike workshops settes rydding av søppel inn et pedagogisk rammeverk med definerte læringsmål.

NTNU-studenter har i team arbeidet fram fem forslag for å redusere forsøpling og plastforbruk.

Gode råd - 2017

Blogg NTNU


Martin Wagner NTNU har, sammen med Scott Lambert fra Goethe University Frankfurt am Main, samlet utfordringer og løsninger knyttet til plastforurensing i ferskvann

Forskning - 2017

Nesten all forskning om plastforurensning i vann, handler om havet. Men det største problemet er plasten som havner i ferskvann, mener NTNU-biolog.