vakker utsikt mot Slemmestad.jpg Dette er en intern side til bruk for friluftsrådene som ikke har adgang til vår kartbaserte forvaltningsløsning. 


Her kan dere legge inn informasjon om badeplasser som vi videre kan legge inn i systemet som en hjelp før sommeren.

  • Legg inn data om en badeplass i hver av deres medlemskommuner i vedlagte skjema.
  • Et tips er at det finnes mye badeplassinformasjon på godtur.no fra de fleste områder i landet, men denne informasjonen må sjekkes.
  • Bilder må evt sjekkes for bruk og legges inn i vår felles billedbank  
  • Vær nøye med GEO lokasjonene slik at punktet for badeplassen er på badeplassen. 
  • Deretter vil FL legge det inn i systemet og gjøre det klart for publisering til 3.part som ut.no og andre via vårt API

Lykke til!