friluftsområder Helgeland aug2017 tilpasset.jpg Hvorfor sikre friluftsområder?

Allemannsretten gir folk rett til å ferdes hensynsfullt i utmarka, men den gir ikke rett til merking eller andre tilretteleggingstiltak uten samtykke fra grunneieren. Der man ønsker tilretteleggingstiltak, der allmennhetens friluftsbruk overstiger rettighetene hjemlet i friluftsloven eller for områder med særlig store friluftskvaliteter, er det ønskelig at det offentlige erverver arealet eller inngår servituttavtale (evigvarende bruksavtale) med grunneieren.
Retten til å bli eier av et område skjer enten ved frivillig avtale, ved ekspropriasjon eller ved konsesjonsvilkår.