Gamle båter

 

Båtvrak foto OFF foto Torgeir Hustad.jpg Kasserte fritidsbåter!

I avfallsverden snakkes det om herreløst avfall, men hva med alle de herreløse båtene?  Nå kommer den ordning for å levere inn båter, men er det godt nok? 

I dag er det slik at det er vanskelig å hente båter som ingen vet hvem som eier. De fleste kvier seg for bare å hente en båt. Derfor trengs det en ordning som ivaretar de juridiske forholdene rundt herreløse båter. I dag er det et stort problem i norsk natur. Det ligger på tusenvis av båter henslengt. Det er vanskelig å vite om en båt er på avveie som tyvegods, hittegods eller bare er rent søppel. Vi ser at disse etterlatte båtene fortrenger andre fra kystfriluftslivet og representerer et problem for båtlivet ellers. 

Kasserte fritidsbåter kan også inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

FL har engasjert sam,men med friluftsrådene, Hold Norge Rent og andre for å få på plass en ordning som nå er operativ fra oktober 2017. 

1000 kroner i belønning!

Etter 1. oktober får du 1000 kroner hvis du leverer den inn til et lovlig avfallsmottak. På Miljødirektoratets hjemmesider er det mer informasjon til båteiere, kommuner og avfallsmottak om tilskuddsordningen, skjema for innlevering og en beskrivelse for hvordan gå frem.  

Plakaten fra Miljødirektoratet

  Slik-leverer-du-inn-båten-din Miljødirektoratet tilapsset 1200c2500 plakat.jpg