Pant – alltid!

Slagordet slår ikke an bare i Norge men i mange andre land også. I dag slår vi et slag for den norske ordningen og setter lys på det egentlig betyr at Norge nå øker panten fra 1-2 og 1,50 til 3 kroner pr boks eller plastflaske. Visste du at hvert år går ca en milliard! enheter gjennom det norske pantesystemet. 

FL er opptatt av friluftslivet og null forsøpling og var derfor ivrige tilhører på seminaret for å feire nye pantesatser. En markering som også handlet om plast i havet og panteordningen.
Panteordningen er en stor norsk suksess som alt for få land har tatt etter, men det kommer. 

Et formidabelt tall i Norge, men hva med resten av verden?  Petter Nome admin dir Bryggeriforeningen 2018.jpg

Ikke ukjente Petter Nome avtroppende direktør for bryggeriforeningen var inne på noe som sannsynligvis vil føre til store endringer i mange land mht pantesystem.  Han pekte på at de store produsentene som Cocal Cola nå åpent sier det må gjøres noe og vi vil gripe rattet! 

8 av 10 fra utlandet

Det kan gjøre en forskjell fordi tellinger langs kysten har vist at f.eks av de plastflaskene som plukkes opp på norskekysten er så mye som 8 av 10 flasker steder fra utlandet og i hovedsak fra UK.  Derfor er multiomspennende konserner viktige som driver for å få regjeringer til å gjøre noe.
Han mener at det at de åpent sier at de vil gjøre noe etter utallige reportasjer om for eksempel hval med plastposer i magen igjen fører til sterkt press på regjeringer i mange land for å komme igang med pantesystemer. 

 

 

   

Fakta om pant i Norge

Innført i 1902 som et ressurstiltak for å få tilbake ølflasker som munne vaskes og fylles på ny. Panten den gang var 6 øre pr flaske noe som tilsvarer om lag fire kroner i dagens kroneverdi.  Gro Harlem Brundtland var sammen med Torbjørn Berntsen arkitekter bak dagens system som både er enkelt og genialt.  Motoren i systemet og som gjør at produsentene er med er avgiften du må betale om du ikke vil være med ekstra pr boks/flaske. Det vil si at prisen øker mye om produsenten ikke er med i pantesystemet.

Idag kommer 88 prosent av plasflaskene inn i retursystemet med pant. 10 prosent havner i restavfallet til kommunene og den siste delen vet vi ikke hvor blir av, kanskje i folks kjellere?

 I 2017 ble det returnert 28 millioner utenlandske bokser/flasker i systemet. 3500 typer er registrert i det norske systemet, men de gir ikke pant, men blir resirkulert.

Det er anslått at verdien av panten kan settes til 155000 tonn mindre Co2 utslipp pr år. 

Kilde : Infinitum

  Kjell Olav Maldum adm dir Infinitum 2018.jpg

 Hele Norges pantemisjonær Kjell Olav Maldum - Infintum er glad for nye pantesatser og regner med omlag fire prosents økning i innleverte bokser/flasker med nye satser.(foto Asgeir K)