1. Hjem
  2. 200 millioner kroner til naturgleden
200 millioner kroner til naturgleden - headerbilde Paal Mork-Knutsen i Gjensidigestiftelsen/Paul og Bente får sjekken

Gjensidigestiftelsens fantastiske bidrag gir oss en pangstart inn mot Friluftslivets år2025!

Gjensidestiftelsen skal de neste to årene bruke 200 millioner på å skape naturglede for alle. Målet med satsingen er å øke bruken av naturen til kilde for aktivitet, opplevelser, læring og sosiale felleskap. 80 av disse millionene er satt av til tiltak for å bedre tilgjengelighet i naturen for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjøre naturen lettere tilgjengelig for alle Behovet for å skape økt rom for deltakelse er godt dokumentert og viser blant annet at mennesker med funksjonsnedsettelser ofte blir ekskludert når den nødvendige fysiske tilretteleggingen ikke er ivaretatt.  Det ønsker vi å gjøre noe med, og derfor vil en betydelig del av pengene brukes til å gjøre det enklere for flere å benytte nærturmulighetene som finnes, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Tilrettelegger vi for de med nedsatte funksjonsevner, tilrettelegger vi i praksis for alle, utdyper hun.


Daglig leder Paul Waaler og styreleder Tom Tvedt i Friluftsrådene Landsforbund jubler! 

80 millioner kroner!

-En fantastisk gave og en stor anerkjennelse for den jobben som landets 29 friluftsråd gjør hver dag året rundt, strålte en glad daglig leder for Friluftsrådenes Landsforbund da han mottok sjekken på hele 80 millioner kroner på Gjensidigestiftelsens årskonferanse i dag 7.mai!   

Vi i friluftsrådenes gleder oss til å koordinere dette arbeidet og til å skape endring i landets 357 kommuner. I samarbeid med våre mange samarbeidspartnere og i tett dialog med brukerne skal vi få til stor endring for de som trenger det mest, sier Waaler.

Rapporten om friluftslivet er tydelig

I september 2023 kom Statistisk Sentralbyrå (SSBs) rapport om friluftslivets status i Norge. 

Rapporten viser at friluftslivet har en sterk posisjon i landet vårt, men viser også at det er store forskjeller i deltakelsen, sier Waaler. 

- Jeg mener at friluftsliv er en viktig faktor i et aktivt folkehelsearbeid. Deltakelse i friluftsliv korrelerer med bedring i helse og livskvalitet. Personer med funksjonsnedsettelse har en lavere deltakelse i friluftslivet enn befolkningen generelt. Manglende tilpasning av friluftsområder er en viktig årsak til dette, her har vi en svært viktig jobb å gjøre. 

Gjensidigestiftelsens fantastiske bidrag gir oss en pangstart inn mot Friluftslivets år2025, sier Paul Waaler. 

Jobben fremover

Vi skal nå starte opp med regionale møter for å kartlegge behovene der ute. Vi vil bruke friluftsrådene og deres nettverk i regionene. Vi vil invitere med frivilligheten, landets kommuner og fylkeskommunene. Nært samarbeid med organisasjoner som representerer brukerne blir viktig. Sammen vil vi raskt kunne gjennomføre gode prosjekter som vil bety mye for svært mange, sier Waaler. 

Mye penger, men

Tom Tvedt, styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund uttaler at 80 millioner er svært mye penger, men vi har 357 kommuner i dette landet og vi håper nå at vi får til et spleiselag med kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og andre slik at disse pengene får en enda større effekt.  

200mill glad.jpeg  

Bente Lier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, daglig leder Paul Waaler i Friluftsrådenes Landsforbund med sjekken fra Trine Riis Groven, styreleder i Gjensidigestiftelsen til deres formidable gave til naturen! (foto : Paal Mork-Knutsen i Gjensidigestiftelsen)

Friluftsliv er ikke gratis

Vi har mange politikere og fagfolk som understreker at friluftsliv er en kilde til fysisk aktivitet, livskvalitet og naturopplevelser i Norge. I siste stortingsmelding om friluftsliv heter det også at det er en nasjonal målsetning i friluftslivspolitikken at befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at det legges særlig vekt på friluftsliv i nærmiljøet. 

Tvedt er veldig opptatt av at alle skal med - også i friluftslivet:

Friluftsliv skal være lett tilgjengelig for hele befolkningen. All vår natur kan ikke være tilgjengelig for alle, men man bør ta hensyn til universell utforming når friluftslivsanlegg bygges for å øke tilgjengeligheten for personer funksjonsnedsettelse. Det er et enormt behov for tiltak rundt i landet, med relativt enkle midler kan vi få til veldig mye for veldig mange forsetter han. 

- Jeg kan jo med troverdighet si at Idretten har vært flink til å få frem viktigheten av aktivitet og bevegelse og ikke minst anlegg. Noe som har gitt god uttelling for idretten. 

Friluftslivet har derimot vært særdeles underfinansiert og derfor gjør det godt at Gjensidigestiftelsen anerkjenner feltet på den måten de gjør ved disse tildelingene. 

Vi skulle bare ønske oss at våre politikere også så feltets store betydning for folkehelsearbeidet på samme måte. Det bør kjennes flaut for bevilgende myndigheter at private stiftelser er de som sikrer en så stor del av friluftslivet. 

For skal vi i fremtiden være avhengig av at stiftelser har penger og drivkraft eller skal vi ha nasjonale mål om at friluftsliv skal kunne drives av alle der de bor? -  spør Tom Tvedt retorisk. 

 

Dato skrevet 08.05.2024 07:03 . Endret 08.05.2024 07:30 .