1. Hjem
  2. Start skoleåret i friluft
Start skoleåret i friluft - headerbilde FL

Start skoleåret i friluft

 

Det er ingen grunn til å glemme de gode erfaringene fra vårens uteskole når skoleåret nå starter opp:

  • Bedre læring fordi alle sanser tas i bruk og undervisningen blir mer virkelighetsnær og variert.
  • Bedre sosialt miljø både mellom elever og mellom elever og lærere.
  • Fysisk aktivitet blir en naurlig del av skolehverdagen.
  • Naturkontakt som gir mer og dypere forståelse for samhørigheten mellom mennesker og naturen.

 

Friluftsråd over hele landet bidrar til innhold og kvalitet i uteskolen. Vårt tilbud er basert på heftene læring i friluft, der aktivitetstips er relatert til klassetrinn, fag og læringsmål 1) . Heftene kan lastes ned gratis, eller bestilles på denne siden. Alle gjør ikke alt, men til sammen har vi et bredt tilbud om:

  • Kurs for lærere.
  • Aktivitetsdager for skoleklasser og skoler.
  • Tips om friluftslivsområder som er egna som læringsarena, inklusiv områder med gapahuker og hytter.
  • Utstyr til utlån.

Høsten er tid for høsting

Det er utrolig mye som kan læres i mange fag gjennom høsting. Her ligger det tilrette for å kombinere naturfag, matematikk, kroppsøving og mat og helse gjennom inspirerende og velsmakende opplegg. Tips og ideer finner dere i det rikholdige heftet "Høsting. En smak av tradisjon og muligheter."

Høstingshefte.JPG

 

Ingen hemmeligheter

Det er ingen hemmelighet at uteskole er bra, og vi ønsker ikke at verken de gode lærestedene eller undervisningsoppleggene skal være hemmelige. Derfor har vi utvikla det kartbaserte, digitale opplegget "Stedsbasert læring" Her kan undervisningsopplegg lastes opp og knyttes til geografiske steder i skolens nærområde. Alle skoler i kommuner som er medlem i et interkommunalt friluftsråd, kan få tilgang til opplegget.

 

 

1) Vi arbeider med oppdatering til nye læreplaner, men vil ikke ha det klart før i 2021. Aktivitetstipsene som vi presenterer, er relevante også etter ny læreplan.

Dato skrevet 12.08.2020 13:55 . Endret 12.08.2020 14:38 .