1. Hjem
  2. Om FL
  3. Korona

  Korona info fra friluftsrådene.JPG

 

 

 

 

 

 

17.mars 2020

Friluftsrådene tar noen forholdsregler for å støtte kampen mot spredning av koronaviruset !

Telltur

Telltur er vårt turregstreringssystem som vi ikke stenger, men som vi gjør helddigitalt på den måten at alle som deltar kan gå på tur når sesongen starter med en forskjellen at vi ikke bruker postkasser med turbok og kode. Nå får alle muligheten til å bruke TellTur-funksjonen i appen "Norgeskart friluftsliv" for å registrere sin tur på et turmål. Mer informasjon om hvordan du gjør dette finner du på sidene til Telltur.no. Dette gjør vi fordi turbøker, postkasser kan være potensielle smittekilder. Vår oppfordring er også klar om å holde avstand til andre som du ikke kjenner når du er på tur. 

Ut på tur - bruk naturen
Mange av friluftsrådene gjør mange forskjellige har konronatrygge tiltak som kan inspirere så følg med på ditt lokale friluftsråds hjemme eller facebook sider.

Vi stenger hytter og informasjonssentre o.l.
Selv om det er en viss åpning for å holde serveringssteder åpne, anbefaler FL at alle overnattingshytter, dagsturhytter og informasjonssentra holdes stengt til ny informasjon kommer 26. mars. Det samme gjør DNT og hos Statskog som stenger sine hytter ut april. 

Friluftsrådene vurderer også tiltak for å hindre ansamling av folk i gapahuker, rasteplasser og andre samlingsplasser og andre tilrettelagte rasteplasser som er svært populære for å unngå for tett kontakt mellom folk.
Turmål kan vi ikke stenge, men vi oppfordrer til vettig bruk akkurat nå inntil situasjonen er avklart. Det er også mange friluftsråd som forvalter offentlige toaletter som nå blir stengt og/eller hvor åpningen blir utsatt.

Inspirasjon

Friluftsrådene har også en i en krise en viktig oppgave med å formidle de muligheter som friluftsliv og uteaktivitet gir for å skape overskudd og glede i hverdagen.
På våre Facebooksider vil vi nå ha en serie med tips til alle foreldre som strever med hjemmeundervisning. Med utgangspunkt i våre hefter «Naturen som læringsarena» sprer vi ideer og oppfordrer til bruk av naturen som læringsarena, men vi minner om at det ikke skal etableres grupper, og at de vanlige rådene mot smittespredning må overholdes.

Vår oppfordring ellers er å følge med på hjemmesidene eller Facebooksidene til ditt lokale friluftsråd og følg Folkehelseinstituttets gode råd på plakaten under.

smitteregler fra Folkehelseinstituttet.JPG

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.