1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Stillstand for friluftslivet III
Stillstand for friluftslivet III - headerbilde FL

Regjeringa la mandag fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022. Det foreslås ingen endringer i de direkte tilskuddspostene til friluftslivsformål. Et av de store grepene  er imidlertid styrking av rammeoverføringene til kommuner og fylkeskommuner med 2,5 milliarder. Kanskje gir det rom for økt friluftslivsinnsats?

Norsk Friluftsliv, DNT og FL har alle vært opptatt av behovet for å styrke friluftslivsbudsjettet etter flere år med reduksjon. Utallige brev og høringsnotater er skrevet til foregående storting og regjering og til nytt storting og ny regjering. Så langt er status at det foreslås en liten økning i 2022. Positive signaler gjennom valgkampen gjorde at det var et håp om ytterligere styrking fra ny regjering. Det kom ikke. Nå må vi sette vår lit til at SV har satt av mer midler til friluftsliv i sitt alternative budsjett, og vinner fram med det i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Det har vært en sterk og veldig gledelig økning i friluftslivsaktiviteten gjennom tida med koronapandemi. Folk har brukt naturen til å lade batteriene og få nødvendig fysisk aktivitet. Grønne tilfluktsrom har forskere kalt nærfriluftsområdene. Den store økningen har ført til slitasje, økt behov for tilrettelegging av stier og turruter, flere toaletter og parkeringsmuligheter. Og for informasjon om allemannsretten og de hensyn og plikter den innebærer.

Til tross for den økte friluftslivsaktiviteten, har det samla aktivitetsnivået i befolkningen gått ned. Enda flere er så lite aktive at det fører til redusert helse. I hovedsak er det også slik at de ressursterke har hatt tilgang til hytter og båter, utstyr og kompetanse til å komme se ut, mens det igjen er de nederst på rangstigen som har hatt dårligst muligheter og har blitt passifisert. Dette er et alvorlig folkehelseproblem.

Disse to utfordringene er årsaken til at FL og andre friluftslivsorganisasjoner mener det trengs et løft i friluftslivsarbeidet der vi særlig styrker arbeidet med tilretteleggings- og aktivitetstiltak.

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 10.11.2021 12:43 . Endret 10.11.2021 13:13 .