1. Hjem
  2. Barnehage i friluft – nå også gratis på nett!
Barnehage i friluft – nå også gratis på nett! - headerbilde FL/Ingebjørg Stedje. Bildebeskrivelse: Ingrid og Ellen er glade for at barnehagepermen nå er tilgjengelig i portalen

Barnehage i friluft – nå også gratis på nett!

 

Barnehage i friluft er nå tilgjengelig i vår portal for læringsopplegg! Barnehage i friluft er opplegg, tips og aktiviteter for barnehagen og er nå endelig tilgjengelig i vår nettportal. Her kan du søke opp opplegg som er koblet til de 7 fagområdene i barnehagen. Bruk «barnehage» som sortering og få opp alle oppleggene. Vil du se heftet i pdf format, kan det lastes ned her

 «Barnehage i friluft» er et verktøy som vi håper kan bidra til mer og bedre friluftsaktivitet i norske barnehager. Mange voksne må kanskje klyve noen mentale barrierer for å legge til rette for at barn får ta naturen i bruk. I «Barnehage i friluft» finner dere hundrevis av tips til spennende aktiviteter dere kan gjøre sammen med barna. «Barnehage i friluft» har ansatte i barnehagene som hovedmålgruppe, men vi tror at det kan være til nytte for alle voksne som har eller arbeider med barn. 

Virkelighetsnær læring

Friluftsrådenes pedagogiske prinsipp er at barn får en større forståelse ved å lære «om virkeligheten i virkeligheten»; lære om naturen i naturen, om samfunnet i samfunnet og om nærmiljøet i nærmiljøet. Den beste læring skjer når barn selv får erfare og bruke mange sanser samtidig. Dette er ingen ny tanke; urgamle ordtak for eksempel det kinesiske fra lenge før Kristi fødsel sier det samme: «Jeg hører og glemmer. Jeg leser og husker. Jeg gjør og forstår.» Barnehagene har en lengre tradisjon innen praktisk aktivitetspedagogikk enn skolene. I tillegg har de uformelle læringssituasjonene hatt sentral plass. I ny rammeplan for barnehagene vektlegges læringsbegrepet nå i større grad enn tidligere. Resultatet kan fort bli: Vi lærer inne og leker ute. Derfor formidler vi gjennom denne idépermen gode læringsaktiviteter knyttet opp mot fagområdene. Videre er det er naturlig å se uteaktiviteten i sammenheng med det som skjer inne; planlegging, bearbeiding og sette ny kunnskap inn i en større sammenheng. Men selv om læring ikke er et hovedmål, kan vi lære noe av alt, bare vi tenker oss om. Å lære noe nytt gleder barn og gir de gode mestringsopplevelser.

I portalen finner du også alle våre opplegg som er rettet mot skoler 1.-10. trinn. Disse er også koblet mot fagene i grunnskolen og kompetansemål.

 

Bruk denne lenken for å sjekke ut portalen og bli inspirert!

 

Dato skrevet 26.10.2021 12:48 . Endret 26.10.2021 15:21 .

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.