1. Hjem
  2. Snart 75 000 ivrige brukere!
Snart 75 000 ivrige brukere!   - headerbilde AK/Collage våre opplegg

En million trehundreogfemtentusenogsyttiåtte turer  

-og snart 75 000 ivrige brukere!

TellTur, StikkUt, UtiNord og Perletur er friluftsrådenes system for digital turregistering. Et velfungerende system, og en enkel og fin måte å holde seg i aktivitet på. Friluftsrådene har en sterk posisjon i sine områder. Tallene fra turregistreringene våre er et godt bilde på at mange liker denne type aktivitet. Det er helt enorme tall og viser at folk bruker naturen. Mange av turmålene er nærturer og folk liker det nære friluftslivet.  

Slår fjoråret

Tallenes tale er klar, så langt i år har vi nesten nådd samme antall turer som i hele fjor.  En million trehundre og femtentusen og syttiåtte turer altså 1 315 078 turer klokket inn i år mot 1 362 005 turer i hele 2020. I tillegg har nesten 20 000 nye turgåere meldt seg på, og dermed har friluftsrådene nesten 75 000 spreke turgåere i sine annaler. Et resultat som viser hvor viktig natur og nærfriluftsliv er for oss her i Norge. 

Pandemiåret 2020 ga en sterk vekst i bruken av friluftsrådenes turregistreringssystemer. 2021 gir en enda større vekst, og vi antar det er fordi mange oppdager gleden ved å finne friluftsrådenes «poster» som i hovedsak er digitale, samtidig som mange opplever en sterk naturopplevelse i eget nærmiljø og mange blir også motivert av poengskalaene rundt om.  En annen grunn til at dette slår an skyldes nok også friluftsrådene tette samarbeid med kommunene. 

Folkehelse i stort monn

Folkehelseverdien av at så mange av en kommunes innbyggere deltar på et slikt tiltak kan ikke overvurderes. Vi ser det spesielt i Møre og Romsdal som har en formidabel oppslutning om Stikkut, ikke bare blant innbyggerne, men også hos kommuner og fylkeskommune. Det samme ser vi andre steder i Norge.

Gode turmål

Kommuner og andre samarbeidspartnere som idrettslag, historielag osv har gjort en strålende innsats for å få frem gode turmål. Ved et tett lokalt samarbeid får vi frem bedre turmål kan vi også kanalisere trafikken der det gir minst slitasje. Et turmål kan bety så mye, det kan være med på å skape historier om naturen alene og sammen og sammen med andre.
I tillegg kan turmålene gi deltakeren verdifull kulturhistorie servert samtidig som de går tur i sitt nærmiljø. Det er ikke toppturene som er hovedmålet, men nærturen.  
Vi ser også at mange går turer uten å ville være med på noen konkurranse. De bare bruker turmålbeskrivelsene og noe friluftsrådene veldig glade for å se.    

Her finner du lenker til de ulike systemene våre som er geografisk plassert rundt i hele landet hvor det finnes et frilluftsråd.

Og tall som teller med populære turmål 

Telltur

Og det mest besøkte Tellturmålet er et godt eksempel på en viktig nærtur for mange med 4232 innsjekk på Bongsatjørna rundt siden vi startet opp 1.april. Dette er en typisk nærtur på 2,5 km som friluftsrådet Vest beskriver som en lett tur på grusveg i Aksdal. Turen går delvis rundt Bongsatjørna og langs nordøstre del av Aksdalsvatnet, like sør for Aksdalssenteret og turen går innom badeplass, raseplass og trimapparater. 

og her er hele ti på topp listen på Telltur

 

Stikkut har også en imponerende liste over deltakere og innsjekk - her er deres ti på topp

Med Svevestien på topp hvor flest har personer har vært. Et særdeles godt eksempel på en nærtur. Svevestien går rundt Eldhusøya, som er en av øyene Atlanterhavsvegen smyger seg over. Stien ble ferdigstilt i 2014 og består av en rist på pæler, som flyter over terrenget. Turen har fantastisk utsikt over Atlanterhavsvegen og havet utenfor.  En tur som passer for alle!  Turen er ikke lang 550 m  rundtur som starter Eldhusøya ved Atlanterhavsveien. En sti som er fri for terskler, og som skal være mulig å gjennomføre med rullestol.

Perletur i Finnmark

Komsa - Gorravárri topper listen med antall personer som har vært der så langt i år. Dette er en fin tur med utgangspunkt ved Komsa skole. En tur som følger lysløype, sti/berg i dagen. Jevn stigning hele veien, ca 40 minutter rolig gange opp. Korteste vei til utsiktspunktet er ca. 1450 meter med flott utsikt over Altafjorden og Alta by.

UtiNord i Nord Troms

Kvænnes topper her og turen går i et statlig sikret friluftsområde med tilrettelagte stier, turveier, gapahuk, bålplass og muligheter for bading, i kort avstand fra kommunesenteret Storslett. Området er også tilrettelagt for rullestolbrukere. Kvænnes ligger også delvis innenfor Reisautløpet naturreservat som også er et Ramasar-område. En typisk nærtur for mange.

 

Dato skrevet 26.07.2021 09:47 . Endret 29.07.2021 11:55 .