1. Hjem
  2. Nye ryddetall!
Nye ryddetall! - headerbilde AK/munnbind i vannkanten

Nye ryddetall!

Årets rydderapport har kommet og den viser at på tross av pandemi og mange restriksjoner så har Norges største dugnadsprosjekt god vind i seilene. Over 42 000 mennesker har bidratt med egeninnsats for å rydde Norge for søppel. Mange av de har også deltatt i folkeforskningen ved at de har registret hva de har funnet i Rydde. 

Godt bidrag fra friluftsrådene

Tallene viser også at friluftsrådene bidrar sterkt i dette store frivilligprosjektet og organisert ryddeaktivitet for
nesten 19 000 mennesker. En enorm innsats som også førte til at 777 tonn med søppel ikke lenger er en trussel for naturen. Friluftsrådene har gjennom årene blitt en viktig del av ryddemiljøet i Norge og har sammen med Hold Norge Rent sterkt søkelys på frivillig innsats, og etter at marin forsøpling virkelig har kommet høyt på den politiske dagsordenen, er friluftsrådenes og Skjærgårdstjenestens innsats og engasjement bare blitt forsterket.
Friluftsrådene har et naturperspektiv i sin tilnærming til rydding på land og strand, og er opptatt av å koble folk på naturen gjennom et engasjement for å rydde. Friluftsrådenes engasjement i innlandet er også viktig og Valdres friluftsråd har gjort en stor innsats for å få ryddet plast i naturen langs elver og sjøer i  sine medlemskommuner.
Hold Norge Rents motto «Havet starter her» er viktig for friluftsrådene fordi det er med på å synliggjøre at forsøpling skjer overalt og at den til slutt endrer i havet om vi ikke finner kildene og får stoppet forsøplingen. 

#likefinsomfør

Dette er en kampanje som mange står bak, inkludert friluftsrådene, men initiert av Hold Norge Rent. Spesielt viktig i sommer og det er en ny og frisk måte og kommunisere allemannsretten på. Spesielt i sommer er vi tydelige på banen med et budskap om at når vi er på ferie i Norge, deler vi på den vakre naturen vår, og ber alle ta ansvar og rydde opp etter seg under den felles fanen, «Når vi forlater naturen, skal den være #likefinsomfør».
I sosiale medier har dette fått stor oppmerksomhet og mange tusen foto på Instagram taler sitt tydelige språk om at her har Hold Norge Rent og alle vi andre truffet blink. 

likefinsomfør .jpg

Mørketall og store tall

Tallene i Rydderapporten kommer fra Rydde (Ryddenorge.no og Rydde-appen). I 2021 gjorde Hold Norge Rent en brukerundersøkelse som tyder på at bare et sted mellom bare tre og ti prosent av ryddeaktiviteten registreres i Rydde.
Dette er et altfor lavt tall som vi i fellesskap må få opp i årene som kommer. Tall teller og registreringene i Rydde gir et viktig grunnlag for beslutninger om ryddeinnsats, hvor, når, hvor mange, og hva det er som finnes. Derfor jobber friluftsrådene aktivt med markedsføringen av Rydde, både app og webside, for å få flest mulig til å bruke verktøyet. 

Min bit av Norge

Min bit av Norge er et nettverk av adopsjonsgrupper som tar vare på et utvalgt område i eget nærmiljø. Rundt i hele landet fortsetter det å dukke opp nye grupper som ønsker å adoptere en bit av Norge. Adopsjonsprogrammet har nå over hundre adopsjonsgrupper som har forpliktet seg til å rydde sitt område minst tre ganger per år, over tid. 

I Nord-Norge har Finnmark Friluftsråd aktivt informert og vervet nye adopsjoner i 2020. I løpet av året kom hele 12 adopsjonsgrupper på plass her. 

Per 2020 er det totalt 117 adopsjonsgrupper og 194 adopterte områder. Ordningen har vært særlig populær langs kysten, men vi har også en rekke grupper som rydder og tar vare på områder langs vassdrag og innsjøer. Fet Svømmeklubb har for eksempel adoptert en del av Øyeren som de bruker til trening, og Plastpiratene Innlandet har adoptert et område på Oppstad. 

Her er det rom for mange flere og vi alle har et nærområde som vi kan ta vare på.
Sjekk hvordan du går frem her på Hold Norge Rents hjemmesider. 


Jubileum i 2020- 10 år med folkeforskning og enorme mengder søppel

I 2020 inviterte Hold Norge Rent til Strandryddedagen for tiende gang. Siden oppstarten i 2011 har frivillig opprydding blitt en folkebevegelse, og hele 35 % av Norges befolkning over 15 år oppgir at de har deltatt i en eller flere ryddeaksjoner siden oppstarten. 

Ifølge folkeforskningen har over 400 000 frivillige gjennomført 21 433 ryddeaksjoner siden den første Strandryddedagen i 2011. Samlet har frivillige ryddet minst 8 400 tonn forsøpling langs kysten, fra havbunnen og langs vassdrag og innsjøer.

Noen viktige datorer i 2021

Friluftsrådene følger Hold Norge Rents årshjul og det som gjenstår i år er 

● Arktisk strandryddedag/Arctic Cleanup – tentativ dato er siste helgen i august (Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard)

● Strandryddeuka inkludert Strandryddedagen, Nordisk strandryddedag og den internasjonale strandryddedagen og går fra 11. – 19. september (sammen med friluftslivets uke) 

● Selveste Strandryddedagen er i år lørdag 18. september 

Her finner du årets rydderapport

rydderapporten 2020.jpg

 

Dato skrevet 21.07.2021 14:00 . Endret 21.07.2021 15:34 .