1. Hjem
  2. Friluftslivsarbeidet må styrkes
Friluftslivsarbeidet må styrkes - headerbilde FL/ Vebjørn Krogsæter ny styreleder

Det blir en hovedoppgave for oss å snu den negative utviklingen i tilskuddsmidler til tilretteleggings- og aktivitetstiltak, sier nyvalgt styreleder Vebjørn Krogsæter. Han har bakgrunn som styreleder i Sunnmøre Friluftsråd og er varaordfører (Sp) i Ålesund kommune. Dette er midler som går til viktige tiltak over hele landet framholder han.

FL viser i uttalelsen til den store betydningen friluftsliv har hatt under pandemien takket være allemannsretten, god tilgang på friluftslivsområder og en levende friluftslivskultur i befolkningen. Alt dette er under presse og kan ikke tas for gitt. Det trengs økt innsats for å ivareta friluftslivsmulighetene framover. Friluftslivsområder i nærmiljøene, i strandsona og i større turområder må sikres gjennom arealplanlegging og offentlig oppkjøp av nøkkelområder som trenger tilrettelegging. Nyvalgt nestleder i FL, Hedda Foss Five, Grenland Friluftsråd og ordfører (Ap) i Skien, er særlig opptatt av styrking av friluftslivstilbudet til barn og unge. Alle barn må få mulighet til friluftsliv, og naturen må i større grad brukes som aktivitetsområde og læringsarena i barnehage, skole og SFO.

i tillegg til Krogsæter og Foss Five, består FL-styret etter årsmøtet av Ingebrigt S Sørfonn, Latifa Nasser og Irene Heng Lauvsnes, mens Irene Dahl, Anders Ege og Bjørn Ivar Lamo er varamedlemmer.

Uttalelsen som er sendt partiene på stortinget kan du lese her .

 

 

Dato skrevet 03.06.2021 19:06 . Endret 08.06.2021 11:22 .