1. Hjem
  2. STI-konferansen 16.- 17. mars
STI-konferansen 16.- 17. mars - headerbilde Foto: Marius Dalsegg, DNT

Rett sti på rett sted er gjennomgående tema for en rekke interessante foredrag når den fjerde STI-konferansen arrangeres digitalt 16.- 17. mars. Konferansen innledes med velkomsthilsen fra statsminister Erna Solberg, og innlegg fra miljødirektør Ellen Hambro og riksantikvar Hanna Geiran.

Første dagen fortsetter med status fra Miljødirektoratet i ferdselsåreprosjektet og eksempel på turruteplaner i Nærøysund kommune. Vegard Gundersen, NINA, presenterer data fra bruk av stiene med særlig fokus på effektene av koronaåret 2020. Lokale medarrangører fra Viken fylkeskommune, Drammen kommune og DNT Drammen og omegn forteller om lokalt sti- og turrutearbeid. Dagen avsluttes med at DNTs generalsekretær leder en debatt eller samtale om nettopp hovedtemaet "rett sti på rett sted" med deltakere fra Miljødirektoratet (Ellen Hambro), Norsk institutt for naturforskning (NINA) (Vegard Gundersen), Viken fylkeskommune (Lise-Berith LIan), DNT (Anne-Mari Planke) og FL (Morten Dåsnes).

Dag to starter med rom for refleksjon når Stein P. Aasheim snakker om "tanker om stier". Men så stuper vi igjen inn i det faglige med forskningsbaserte innlegg om klimaendringers betydning for stier og stivandring, og undersøkelser om folks meninger om slitasje og tilrettelegging. Det skjer mye på opplærings og utdanningsfronten og vi får høre om studietilbud i stibygging, kurs og opplæringsprogram fra merkehåndboka og Miljødirektoratets Stibyggjarskule. Nest siste bolken handler om det praktiske arbeidet med innlegg om opprusting kartbasene, bygging av bruer og fond for å kompensere for tap av friluftslivsmuligheter ved fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Konferansen avsluttes ved at Dag Terje Klarp Solvang, DNT, og Morten Dåsnes, reflekterer rundt temaet "rett sti på rett sted", felles STI-satsing, utfordringer og stien videre.

Fullstendig program. praktisk informasjon og påmeldingsskjema finner du på her.

Siden konferansen er digital, tar vi i mot påmelding fram til 15. mars - men setter pris på påmelding snarest mulig.

 

Dato skrevet 25.02.2021 11:00 . Endret 24.03.2021 08:47 .

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.