1. Hjem
  2. Nå er det alvor – også for folkehelsa!
Nå er det alvor – også for folkehelsa! - headerbilde

Brev til Stortingets Finanskomite

Kopi: Stortingets Energi- og miljøkomite og Stortingets Helse- og omsorgskomite

11. november 2020

Nå er det alvor – også for folkehelsa!

Koronapandemien rammer oss igjen hardt, og fører til nedstenginger og restriksjoner. Det har store følger for samfunnet og enkeltmennesker. Styret i Friluftsrådenes Landsforbund har drøfta den alvorlige situasjonen, og hva vi fra friluftslivets side kan gjøre for å minske negative konsekvenser. 

For en av de viktige erfaringene fra i vår var at folk hadde stor glede av økt friluftsliv og at det betydde mye for folkehelsa. Tilgang til nærfriluftsområder, en levende friluftslivstradisjon og tiltak for å minimalisere smitterisiko gjorde at vi kunne ta naturen i økt bruk som aktivitets- og rekreasjonsarena. Friluftslivets betydning for psykisk helse er godt dokumentert, og kom virkelig til sin rett i den krevende tida.

I vår hadde vi god hjelp av varmere vær og lysere tider, naturlig oppstart av en rekke friluftslivsaktiviteter og ekstrabevilgninger for å legge til rette for og motivere til friluftsliv. Det lykkes vi med. Våre foreløpige tall tyder på 30 – 50 % økning i friluftslivsaktiviteten. Samtidig så vi at det trengs flere turveger, bedre parkeringsmuligheter, flere toaletter, mer informasjon og flere aktivitetstiltak for å gi enda flere gode friluftslivsmuligheter og for å spre aktiviteten.

Nå er utfordringene større - med høstmørke, vått og kaldt vær og et forslag til statsbudsjett som innebærer kutt i bevilgningene til friluftslivsformål. 

Styret i Friluftsrådenes Landsforbund vil på det mest innstendige oppfordre Stortinget til å styrke friluftslivsarbeidet i statsbudsjettet for 2021 med 25 mill kr på kap 1420, post 78, fordelt med 10 mill til tilretteleggingstiltak og 15 mill til aktivitetstiltak. Vi skal gjøre vårt for at hver krone omsettes i konkrete tilretteleggings- og aktivitetstiltak for friluftsliv til beste for folks trivsel og helse.

Vennlig hilsen

Friluftsrådenes Landsforbund

Vebjørn Krogsæter

nestleder

Morten Dåsnes

Daglig leder

 

Dato skrevet 16.11.2020 07:39 . Endret 16.11.2020 13:06 .