1. Hjem
  2. Ny handlingsplan for fysisk aktivitet
Ny handlingsplan for fysisk aktivitet - headerbilde Ingrid Larsen Wigestrand. Lansering av handlingsplanen på Liastua i Stovner bydel i Oslo, hvor Helseminister Bent Høie var til stede.

Ny handlingsplan for fysisk aktivitet

Regjeringen lanserte 4.juni sin handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 «Sammen om aktive liv». Her er nærfriluftslivet i fokus.

Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer blir trukket frem som en av satsingsområdene i handlingsplanen. Tilrettelegging av naturområder er en av hovedoppgavene til mange friluftsråd, og det er positivt at handlingsplanen for 2020-2029 har et så sterkt fokus rettet mot dette. Det er også i tråd med FLs satsing på etablering av Friluftsporter, som er tilrettelagte friluftsområder for fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosiale møteplasser. Det er også gledelig at FL sitt prosjekt med å kartlegge og videreutvikle suksessrike aktivitetstiltak innenfor friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid er nevnt som et av tiltakene i handlingsplanen.

I handlingsplanen kommer det frem at folk flest er for lite fysisk aktive. Kun tre av ti voksne og eldre er aktive nok, og bare halvparten av 15-åringene. Dette er bekymringsfullt, da vi vet at personer som er fysisk aktive vil ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive. Det positive er at over halvparten av voksne og eldre vil oppfylle helsemessige anbefalinger, dersom de daglig er ti minutter mer aktive.

Innsats i alle livets faser er nødvendig for å forebygge sykdom og opprettholde helse og fysisk funksjon. Samtidig påpekes det at tidlig innsats med tiltak på arenaer som favner alle barn og unge er særlig viktig, da det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for bevegelsesglede, aktivitetsvaner og fysisk funksjon legges.

Du finner handlingsplanen her.

Dato skrevet 12.06.2020 10:42 . Endret 12.06.2020 14:03 .