1. Hjem
  2. Gjenvalg i FL-styret
Gjenvalg i FL-styret - headerbilde privat

Vebjørn Krogsæter blei gjenvalgt som nestleder i FL styret og Hedda Foss Five som styremedlem da FL holdt digitalt årsmøte 4. juni. I tillegg består FL-styret av styreleder Ane Mari Braut Nese, styremedlemmene Latifa Nasser og Ingebrigt S Sørfonn, som ikke var på valg.

Vebjørn Krogsæter er varaordfører i Ålesund kommune og styreleder i Sunnmøre Friluftsråd. "Eg er særleg opptatt av tilgangen til friluftsliv i nærområdet og den daglege aktiviteten som fremmer god folkehelse. Det er veldig viktig å tilrettelegge for leik og gode friluftsopplevelser for dei yngste, det vil gjerne føre til gode helsefremmande aktivitetar også seinare i livet", sier han. Hedda Foss Five, som blei gjenvalgt som styremedlem, følger opp: "Jeg vil fortsette å jobbe for fler friluftsmuligheter i nærmiljøet til folk! Koronapandemien har virkelig vist hvor mye tilgang til skog og mark betyr for fellesskap og folkehelse." Hedda er til daglig ordfører i Skien og var sentral i etablering og oppstart av Grenland Friluftsråd.

Årsmøtet vedtok også nytt prinsipprogram for perioden 2020 - 2024. Visjonen er fortsatt "Friluftsliv - en naurli del av hverdagen for alle". Hovedmålet er "FL skal sammen med medlemsfriluftsrådene arbeide for at alle har mulighet for friluftsliv som trivsels- , helsefremmende og miljøvennlig aktivitet".

Det nye prinsipprogrammet bygger på tre hovedprinsipp:

  • Bærekraftig friluftsliv skal ligge til grunn
  • Friluftsliv skal være primæroppgaven
  • Friluftslivets betydning for andre asmfunnsområder skal fremmes

 Arbeidet skal følges opp gjennom seks viktige strategier:

  1. Flere kommuner i interkommunale friluftsråd
  2. Samarbeid
  3. Kunnskap og kompetanse
  4. Økonomi
  5. Digitalisering
  6. Felles profilering og økt synlighet

 Ordinære årsmøtesaker; årsmelding 1.5.19 - 30.4.20, regnskap 2019, arbeidsplan 1.5.20 - 30.4.21 og budsjett 21, blei enstemmig vedtatt. Det deltok 66 delegater fra 27 friluftsråd. Det er det største årsmøtet noensinne i FL.

Årsmelding.

Øvrige sakspapir 

  vebjørn krogsæter.jpg

                             God sammenheng mellom liv og lære når nestleder i FL, Vebjørn krogsæter,dyrker nærfriluftsliv. (foto: privat)

Dato skrevet 05.06.2020 13:56 . Endret 05.06.2020 14:31 .