1. Hjem
  2. Årets friluftsråd 2020
Årets friluftsråd 2020 - headerbilde M.Jamro/Hvem kommer på førsteplass

Årets friluftsråd 2020

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har gjennom flere år hatt en uhøytidelig kåring av årets friluftsråd. Forslagsstillere kan være medlemsfriluftsråd og fylkeskommuner og styret i FL. En av de viktigste grunnene til at vi har prisen er at vi ønsker å motivere alle til å løfte blikket og gi en ekstra oppmerksomhet til de som har fortjent æren. 

Kåringen baseres på et enkelt tiltak gjennomført av et medlemsfriluftsråd i FLs årsmøteperiode (1.5.19 – 30.4.20). Det kan like gjerne være et lite og originalt / kreativt tiltak som et kostnadskrevende og stort. Kåring av årets friluftsråd skal baseres på et tiltak som har vært en viktig del av friluftsrådets arbeid i årsmøteperioden. Styret i FL er jury for kåringen.  Offentliggjøring av vinneren foretas i tilknytning til FLs årsmøte 4. juni.

Og premien?

Titusen blanke kroner, god omtale og et fint diplom. 

Årets kandidater!

  • Midt-Agder friluftsråd for mulighetsstudie Otra elvepark, foreslått av Agder fylkeskommune
  • Jæren Friluftsråd for omforming av Kvassheim fyr til kystopplevelsessenter, foreslått av Friluftsrådet Vest
  • Midt-Troms Friluftsråd for 10 års arbeid med forum for folkehelse og friluftsliv, foreslått av Ishavskysten Friluftsråd
  • Ishavskysten Friluftsråd for arbeid med Læring i friluft, foreslått av Midt-Troms Friluftsråd

 
Begrunnelsene fra forslagstillerene:

Midt-Agder friluftsråd for mulighetsstudie Otra elvepark. Friluftsrådet har utført et omfattende planleggingsarbeid med brei medvirkning. Planen er i seg sjøl imponerende faglig og innholdsmessig. Tiltaket er i vår sammenheng nyskapende gjennom den rollen friluftsrådet har tatt og gjennom brei medvirkningsprosess. Det er et tiltak som er egna for friluftsråd fordi det går på tvers av en rekke kommunegrenser. Opplegget og tiltaket har stor overføringsverdi til andre friluftsråd.

Jæren Friluftsråd for omforming av Kvassheim fyr til kystopplevelsessenter. Friluftsrådet har gjennomført et omfattende arbeid med sikring og tilrettelegging av fyret slik at det nå fungerer både som dagsturhytte, overnattingssted og del av besøkssenter våtmarksenter Jæren. Avtalen om å overta fyret til allmenne friluftslivsformål og gjennomslaget for spillemidler til overnattingsdelen, er seire som alle som tilrettelegger for friluftsliv langs kysten drar nytte av.

Midt-Troms Friluftsråd for 10 års arbeid med forum for folkehelse og friluftsliv. Friluftsrådet har grepet fatt i dette helt sentrale arbeidsområdet og har vært pådriver og leda et forum i 10 år. Faglig arbeidsutveksling og inspirasjon er kombinert med gjennomføring av en rekke konkrete tiltak. Dette er en arbeidsform til inspirasjon og kopiering for andre friluftsråd.

Ishavskysten Friluftsråd for arbeid med Læring i friluft. Friluftsrådet gjør et faglig og systematisk foregangsarbeid med sin satsing på «læring i friluft». Arbeidet er godt forankra i nasjonale mål og de bruker friluftsrådenes felles ressurser på en god måte. Arbeidet og satsinga er et forbilde for andre friluftsråd.


Lister ble kåret til årets friluftsråd i 2019 

  årets friluftsråd 2019 Lister.JPG

 Foto fra prisutdelingen i 2019 hvor Lister friluftsråd fikk utmerkelsen som årets friluftsråd! 
(foto Ingrid Larsen Wigestrand)

Dato skrevet 25.05.2020 12:48 . Endret 25.05.2020 15:09 .